Rejestracja Konta w systemie oraz jego konfiguracja