Zaliczki CIT – to zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. To odpowiednik PIT, który jest dla osób prawnych (np: Sp. z o.o. S.A.). W Fakturomanii wyliczanie zaliczek CIT zostało maksymalnie uproszczone i ogranicza się zaledwie do kilku kliknięć. Dowiedz się jak wyliczyć zaliczkę CIT, jak często i do kiedy trzeba to zrobić.

Wpis ten został podzielony na 3 części:

  • zaliczki CIT informacje ogólne,
  • jak wyliczać zaliczki CIT,
  • jak dodawać płatność za zaliczki CIT.

1) Zaliczki CIT informacje ogólne

Podatek dochodowy zależy od elementów takich jak:

  • przychody -> głównie faktury oraz raporty kasowe,
  • koszty -> głównie dokumenty kosztowe, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, rozliczenia kadrowe.

Wszystkie elementy kosztów poza “wartością sprzedanych towarów” system śledzi automatycznie. W momencie wyliczania CIT-u system zapyta Użytkownika o towary, które zostały na stanie przedsiębiorstwa na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego - miesiąca lub kwartału (o ile dokonano kwalifikacji kategorii zakupu jako towaru handlowego). Na podstawie tej informacji zostanie następnie wyliczona zaliczka CIT.

2) Terminy:

Zaliczkę CIT wylicza oraz opłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy. Czyli np: za styczeń mamy czas do 20 lutego.

3) Jak wyliczyć zaliczkę CIT ?

Zaliczki CIT za poszczególne okresy rozliczeniowe widoczne są w menu głównym tuż pod modułem VATowskim - Deklaracjami VAT- 7.

 

Aby wyliczyć zaliczkę za dany okres należy kliknąć “PODGLĄD” przy danym miesiącu lub kwartale.

 

4) Płatności za zaliczki CIT

W przykładzie zostały zaprezentowane dwa przypadki:


1) Kiedy powstało zobowiązanie podatkowe, gdzie musimy uzupełnić dane takie jak:

  • data, która oznacza kiedy dokonaliśmy płatności,
  • forma płatności -> Gotówkę / Przelew. 

W takim przypadku po dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego wybieramy "ZATWIERDŹ PŁATNOŚĆ".


UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wszystkie przelewy wykonujemy na mikrorachunek przedsiębiorcy, więcej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/


2) Kiedy nie mamy zobowiązania podatkowego, w tym przypadku, aby zakończyć i rozliczyć zaliczki CIT, należy wybrać przycisk "ZATWIERDŹ".

 

Po zatwierdzeniu zaliczki, będzie ona widniała jako "GOTOWY" oraz "ROZLICZONA".