System Fakturomanii


Fakturomania jest aplikacją służącą prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1a ustawy). System jest skierowany do osób, które nie miały w swojej historii do czynienia z pełną księgowością.

Cieszymy się z Państwa zainteresowania systemem, spółka z o.o. o złożonej strukturze wspólników, stanowi atrakcyjną alternatywę dla mikro przedsiębiorcy prowadzącego 1 osobową działalność gospodarczą i nie tylko.


Niniejsze narzędzie umożliwia bardzo łatwe rozliczenie niewielkich wielkości podmiotów - sp. z o.o. których działalność występuje na terytorium Rzeczypospolitej o charakterze usługowym lub handlowym (z wyłączeniem działalności produkcyjnych).

System nie jest odpowiedni dla działalności, w których występują transakcje przynależne kwalifikacją dla zysków kapitałowych (np: obrót kryptowalutami, papierami wartościowymi, akcjami, udziałami, zyskami z osób prawnych - przychodów, o których mowa m.in. w art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz transakcje transgraniczne za wyjątkiem sporadycznych transakcji zakupowych - WNT lub importu usług.


System zalecany jest dla działalności, w której liczba dokumentów nie przekracza ok. 30-40 dokumentów, powyżej tej liczby, z uwagi na coraz bardziej czasochłonne rozliczenie oraz możliwy rozrost niektórych obowiązków podatkowych, warto jest powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych lokalnemu biuru rachunkowemu.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem szerokiej funkcjonalności systemu znajdującym się:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129929-czym-jest-fakturomania-.


Procedura rejestracji konta


W celu rozpoczęcia korzystania z systemu lub wypróbowania jego funkcjonalności w pierwszej kolejności należy zarejestrować konto. 

System zalecany jest dla działalności, w której liczba dokumentów nie przekracza ok. 30-40 dokumentów, powyżej tej liczby, z uwagi na coraz bardziej czasochłonne rozliczenie oraz możliwy rozrost niektórych obowiązków podatkowych, warto jest powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych lokalnemu biuru rachunkowemu.


Rejestracji konta można dokonać udając się do modułu rejestracji, dostępnego pod adresem:

https://app.fakturomania.pl/konto/rejestracja


Dla przeprowadzenia rejestracji niezbędne jest uzupełnienie danych e-mail, zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu. Po wykonaniu ww. czynności można wybrać "zarejestruj bezpłatne konto". 


W systemie istnieje również możliwość rejestracji oraz logowania przez konto Google lub Facebook.
Następnie po załadowaniu strony należy wybrać "Dalej: Dane Firmy".
Po wybraniu opcji danych firmy, ukaże się ekran wprowadzania danych. W tym przypadku można wyszukać firmę za pomocą wyszukiwarki GUS przez uzupełnienie Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP, a następnie przejść do danych księgowych. 

W przypadku gdyby nie dało się odnaleźć firmy (zdarza się tak np. w przypadku awarii serwera Głównego Urzędu Statystycznego),  należy w takiej sytuacji wybrać "własne dane" i uzupełnić je manualnie. 


Jeżeli podmiot nie ma jeszcze nadanego NIP - przy wpisywaniu własnych danych, należy w jego miejscu wpisać "brak". Jeśli firma nie została jeszcze założona, można wybrać dane testowe. Dane firmy można zawsze zresetować lub zmienić.Po uzupełnieniu danych podmiotu, należy wybrać czy podmiot jest nową mikro sp. z o.o., czy też już istniejącą - z historią. 

Informacja będzie miała wpływ na dane migracyjne, w przypadku migracji z zewnętrznego systemu księgowego lub biura rachunkowego należy koniecznie postępować zgodnie z materiałem znajdującym się w bazie wiedzy pod adresem: 

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129928-data-rozpocz%C4%99cia-korzystania-z-programu-migracja-do-systemu 


Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie automatycznie wysłana przez Fakturomanię wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz instrukcją zawierającą podstawowe informacje dotyczące dalszej konfiguracji konta w systemie. Dokładniejszy opis konfiguracji konta znajduje się natomiast w materiale:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129933-konfiguracja-konta-w-systemie