Informacje związane z kontrahentami

Jak wystawić fakturę bez NIP np. dla osoby fizycznej?
Obecnie w aplikacji pole "NIP" jest obowiązkowe i nie ma możliwości jego pominięcia.  Ww. obowiązek wynika z wymogów dokumentacyjnych struktur lo...
czw, 2 Sty, 2020 at 6:09 PM
Nie wyszukuje się kontrahent przy wyszukiwaniu przez NIP
Brak możliwości wyszukania kontrahenta może wynikać z różnych przyczyn, jednak zazwyczaj powodem jest jedna z poniżej wskazanych okoliczności: 1) Strona...
czw, 2 Sty, 2020 at 6:07 PM
Wprowadzanie kontrahentów zagranicznych
Kontrahentów zagranicznych wprowadzamy do aplikacji manualnie. Wszystkich zagranicznych kontrahentów możemy podzielić na dwie grupy: 1) Z Unii Europej...
czw, 5 Gru, 2019 at 5:27 PM
Dane szczegółowe kontrahenta | Dodatkowy odbiorca/płatnik na fakturze
Każdego kontrahenta w aplikacji możemy szczegółowo skonfigurować. System pozwala na rozróżnienie danych dotyczących np: cech szczególnych wystawianych faktu...
czw, 5 Gru, 2019 at 5:31 PM
Usuwanie kontrahentów
W systemie Fakturomanii na ten moment brak jest możliwości usunięcia dodanych kontrahentów z systemu. Zwracamy uwagę, że konta kontrahentów o zerowych s...
czw, 5 Gru, 2019 at 5:36 PM