W systemie Fakturomanii na ten moment brak jest możliwości usunięcia dodanych kontrahentów z systemu.


Zwracamy uwagę, że konta kontrahentów o zerowych sumach nie wyświetlają się na zestawieniu obrotów i sald księgi pomocniczej - błędnie wprowadzeni kontrahenci mogą być również edytowani.


W niniejszym celu należy udać się do listy kontrahentów (1 i 2), następnie zaś otworzyć opcje kontrahenta(3).Po kliknięciu opcji pojawi się panel pozwalający na edycję kontrahenta, w którym można zmienić dane.