Kontrahentów zagranicznych wprowadzamy do aplikacji manualnie. Wszystkich zagranicznych kontrahentów możemy podzielić na dwie grupy:


1) Z Unii Europejskiej

Konsumenci z Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej


AD. 1 Konsument

W przypadku konsumenta z terytorium Unii Europejskiej, który poprosił o wystawienie faktury w aplikacji należy wprowadzić jego dane, w polu NIP - wpisujemy brak.


Zazwyczaj również przy sprzedaży zagranicznej na rzecz konsumentów stosujemy stawkę VAT krajową - a więc tą, która obowiązuje na terytorium Polski.


AD. 2 Przedsiębiorca

W przypadku przedsiębiorcy bardzo ważnym jest, aby sprawdzić czy podatnik został zarejestrowany na potrzeby podatku VAT UE - a zatem nadano "europejski numer identyfikacji podatkowej" - z przedrostkiem kraju siedziby. Ma to bowiem znaczenie dla rozliczeń transakcji VAT.


Sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada NIP Europejski, możemy w systemie VIES na stronie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl 


Jeżeli kontrahent nie jest zarejestrowany dla celów VAT UE, w takim wypadku należy wykazać stawkę krajową.

Zwracamy również szczególną uwagę na przypadki usług związanych z nieruchomościami, które są odstępstwem od zasady ogólnej, więcej:
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/752177,Miejsce-opodatkowania-VAT-uslug-zwiazanych-z-nieruchomosciami-zmiany-2017.html 

2) Spoza Unii Europejskiej - tzw. kraje trzecie

Konsumenci spoza Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy spoza Unii Europejskie


AD. 1 Konsument

W przypadku konsumenta spoza terytorium Unii Europejskiej, który poprosił o wystawienie faktury w aplikacji należy wprowadzić jego dane, w polu NIP - wpisujemy "brak".

Odmiennie w stosunku do konsumentów z terytorium Unii Europejskiej, zazwyczaj przy wystawianiu faktury takiemu konsumentowi stosujemy stawkę VAT "np.".


AD. 2 Przedsiębiorca

Należy uzupełnić dane kontrahenta, tutaj w przypadku pola NIP należy uzupełnić numer nadany w kraju siedziby kontrahenta, w przypadku braku takiego numeru w niniejszym polu wpisujemy "brak". 


W przypadku wątpliwości odnoszących się do odpowiednich stawek VAT, zachęcamy do kontaktu z Krajową Informacją Podatkową działającą przy Ministerstwie Finansów pod numerem 22 330 03 30.