Korekty

Zła forma płatności / błąd w płatności faktury / błędna płatność
W sytuacji gdy występują wątpliwości co do tego, czy płatność do danej faktury została zewidencjonowana we właściwy sposób, należy w pierwszej kolejności p...
czw, 2 Sty, 2020 at 6:55 PM
Jak odblokować fakturę, wynagrodzenie, UAT lub inny dokument? Odblokuj dokument | Bufor
Dzięki wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu bufora dokumentacji, odblokowywanie Faktur, dokumentów lub UATów jest możliwe w sytuacji gdy miesiąc księgowy,...
czw, 2 Sty, 2020 at 6:55 PM
Dodawanie korekt | "Korekta do korekty"
W celu dodania korekty faktury, w pierwszej kolejności należy rozwinąć odpowiedni panel w menu po lewej stronie, tzn:  a) "Faktury"(1), po czy...
czw, 2 Sty, 2020 at 6:58 PM