W celu dodania korekty faktury sprzedaży, w pierwszej kolejności należy rozwinąć odpowiedni panel sprzedaży znajdujący się w lewym menu , tzn: 


a) "Faktury"(1), po czym przejść do listy faktur(2) w przypadku dokumentów sprzedażowych,

b) W przypadku korekty raportu z kasy fiskalnej wybieramy "Kasa fiskalna"(3), następnie otwieramy listę raportów(4).Po wybraniu odpowiedniej listy (w przykładzie będzie to dokument sprzedażowy wystawiony dla Fakturomanii), należy wybrać odpowiedni miesiąc w którym została wystawiona faktura sprzedaży(1). 


W przedstawionym przypadku będzie to grudzień, jednak jeżeli liczba dokumentów sprzedażowych nie jest znaczna, wyświetlenie wszystkich faktur przez opcję "Cały Rok"(1) może ułatwić nam odnalezienie  poszukiwanego dokumentu(1). W polu "Wyszukaj" możemy również wskazać nazwę kontrahenta co spowoduje przesortowanie dokumentów dla danego podmiotu.


Następnie należy odnaleźć Fakturę do której zamierzamy wystawić fakturę korygującą(2), wybrać opcje(3) oraz otworzyć jej podgląd(4). Zwracamy uwagę, że korekty można dodać wyłącznie do faktur zatwierdzonych (zatem z zielonym ptaszkiem przy książce).Następnie należy kliknąć przycisk "Korekta" znajdujący się na dole strony.Panel korekty


W tym miejscu należy uzupełnić dane podstawowe(1) przez wskazanie właściwego numeru faktury korygującej z zachowaniem chronologiczności chyba, że numeracja jest automatyczna, dane dotyczące płatności(2), po czym następnie można zmodyfikować nazwę pozycji(3) oraz inne dane dotyczące dokumentu(4). 


Po uzupełnieniu ww. danych, należy zapisać dodaną korektę(5), zaś po zapisaniu dokumentu, korektę można zatwierdzić. 


Dane płatności


Zwracamy uwagę, że jeżeli środki kontrahentowi zostały zwrócone oraz płatność od kontrahenta została dodana do pierwszej faktury (przed korektą) - w takim wypadku w danych płatności należy wskazać "Opłacono" wraz ze wskazaniem daty faktycznej płatności (faktycznego zwrotu środków). 


Jeżeli natomiast środki kontrahentowi nie zostały zwrócone, w takim wypadku korekta powinna pozostać jako "nieopłacona".


Korekta zerująca


W przypadku korekty zerującej - zwracamy uwagę, że modyfikacji ulega pole "ilość", nie natomiast wartość. Korekta zerująca może dotyczyć błędnej ewidencji dokumentu, braku wykonania usługi lub zwrotu towaru, nie zaś udzielenia rabatu - mającego bezpośredni wpływ na zmianę ceny (jednak rabat nie może być zerujący).UWAGA! W przypadku wystawienia faktury z błędnymi danymi kontrahenta (nieprawidłowy podmiot/podmiot nieistniejący) jest kilka rozwiązań niniejszego problemu:

a) Anulować dokument, jeżeli istnieje taka możliwość i wystawić dokument prawidłowy, zaś dokument anulowany zachować w dokumentacji księgowej, więcej:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/wystawianie-faktur-co-powinienes-wiedziec/anulowanie-faktury

b) (Opcja najczęściej występująca) Wystawca dokumentu winien wystawić fakturę korygującą zerującą zmieniając w Fakturomanii pole ilość na 0, następnie wystawić fakturę dla prawidłowego nabywcy. W systemie zastosowano rozwiązanie wskazane w interpretacji podatkowej np: IPPP2/4512-187/15-4/MAO - brak jest zatem możliwości wprowadzenia faktury korygującej, której przedmiotem jest wyłącznie zmiana danych kontrahenta.

Jeżeli natomiast błąd polega na błędnym uzupełnieniu niektórych pól (np: wyłącznie NIP), w takim wypadku istnieje możliwość zastosowania noty korygującej przez kontrahenta, więcej:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-prowadzic-ksiegowosc/co-zrobic-z-bledem-na-fakturze-lub-po-zgubieniu-faktury/co-zrobic-z-bledem-na-fakturze-lub-po-zgubieniu-faktury
W takim jednak wypadku niezbędne jest poprawienie danych kontrahenta w ewidencji kontrahentów https://app.fakturomania.pl/kontrahenci oraz następnie wprowadzenie prawidłowych danych kontrahenta bezpośrednio w dokumencie ewidencjonowanym w systemie.