Czasami zdarza się, że do jednej transakcji jest wystawianych kilka faktur korygujących. Może być to spowodowane różnymi przyczynami, udzielenie rabatów, reklamacje towarów czy chociażby wyrównania od dostawców mediów. Najczęściej z ww. sytuacją spotykamy się w przypadku zakupów, w związku z czym niniejszy materiał został przygotowany na podstawie faktury kosztowej. Postępowanie jednak w przypadku faktur sprzedażowych jest analogiczne.


Stan faktyczny dla niniejszego przykładu:

Wystawiono fakturę na kwotę 79 zł netto,

Wystawiono fakturę korygującą "zerującą",

Wystawiono fakturę korygującą na 30 zł netto.


W celu ewidencji drugiej lub następnej korekty faktury do jednej transakcji, będziemy rozwijać odpowiednią "Listę korekt". W systemie ewidencji każdej następnej (drugiej lub następnej) faktury korygującej będziemy dokonywać kolejno do poprzednio zaewidencjonowanej faktury korygującej tzn. jeżeli mamy 3 dokumenty: 1) Fakturę kosztową, 2) pierwszą wystawioną fakturę korygującą oraz 3) drugą fakturę korygującą to:

1) najpierw ewidencjonujemy fakturę kosztową,

2) następnie dodajemy pierwszą fakturę korygującą do faktury kosztowej (zgodnie z: https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296161-jak-doda%C4%87-koryguj%C4%85c%C4%85-faktur%C4%99-kosztow%C4%85-korekta-koszt )

3) następnie dodajemy drugą fakturę korygującą do pierwszej faktury korygującej.


W celu ewidencji należy zatem wybrać:

a) w module sprzedaży "Lista korekt" albo

b) w module kosztów w przypadku dokumentów kosztowych "Lista korekt".Po wybraniu odpowiedniej listy (w przykładzie będzie to dokument kosztowy wystawiony przez Fakturomanię), należy wybrać odpowiedni miesiąc w którym została zaewidencjonowana faktura korygująca(1). 


W przedstawionym przypadku będzie to grudzień, jednak jeżeli liczba korygujących dokumentów kosztowych nie jest znaczna, wyświetlenie wszystkich faktur przez opcję "Cały Rok"(1) może ułatwić nam odnalezienie poszukiwanego dokumentu(1). W polu "Wyszukaj" możemy również wskazać nazwę kontrahenta co spowoduje przesortowanie dokumentów dla danego podmiotu.  


Następnie należy odnaleźć fakturę korygującą do której zamierzamy dodać następną fakturę korygującą, wybrać opcje oraz otworzyć jej podgląd. Zwracamy uwagę, że korekty można dodawać wyłącznie do faktur zatwierdzonych.


Następnie należy kliknąć przycisk "Korekta" znajdujący się na dole strony.Panel korekty


W tym miejscu należy uzupełnić dane podstawowe(1), dane dotyczące płatności(2), po czym następnie można zmodyfikować nazwę pozycji(3) oraz inne dane dotyczące dokumentu(4). 


Po uzupełnieniu ww. danych, należy zapisać dodaną fakturę korygującą(5), zaś po zapisaniu dokumentu, korektę można zatwierdzić.


Dane płatności


Jeżeli uregulowaliśmy należność kontrahentowi zaś następnie środki przez kontrahenta zostały nam zwrócone, dodając pierwotną fakturę należy oznaczyć płatność od kontrahenta - status płatności "Opłacono"/"Częściowo opłacono" wskazując datę faktycznej płatności. Następnie w przypadku zwrotu środków z uwagi np: na zwrot przedmiotu zakupu oraz środków, nadanie rabatu, dodając do ewidencji fakturę korygującą w danych płatności należy oznaczyć status płatności "Opłacono"/"Częściowo opłacono" oraz wskazać datę faktycznego zwrotu środków (np: wpływ środków na rachunek bankowy). Jeżeli zatem dokonaliśmy fizycznej płatności, należy taką płatność zaewidencjonować, jeżeli nie miała ona natomiast miejsca (np: pozostawienie nadpłaty na poczet następnego zakupu/transakcji), należy pozostawić status płatności "Nieopłacono".