W celu dodania korekty faktury kosztowej otrzymanej od kontrahenta, w pierwszej kolejności należy rozwinąć odpowiedni panel kosztów znajdujący się w lewym menu , tzn. wybieramy "Koszty"(5) i przechodzimy do listy(6). Po wybraniu listy kosztów (w przykładzie będzie to dokument kosztowy wystawiony przez Fakturomaniię), należy wybrać odpowiedni miesiąc w którym została wystawiona faktura. 


W przedstawionym przypadku będzie to grudzień, jednak jeżeli liczba dokumentów kosztowych nie jest znaczna, wyświetlenie wszystkich kosztów przez opcję "Cały Rok"(1) może ułatwić nam odnalezienie poszukiwanego dokumentu(1). W polu "Wyszukaj" możemy również wskazać nazwę kontrahenta co spowoduje przesortowanie dokumentów dla danego podmiotu. 


Następnie należy odnaleźć dokument do którego zamierzamy dodać otrzymaną fakturę korygującą(2), wybrać opcje(3) oraz otworzyć jej podgląd(4). Zwracamy uwagę, że faktury korygujące można dodawać wyłącznie do dokumentów zatwierdzonych.Następnie należy kliknąć przycisk "Korekta" znajdujący się na dole strony z poziomu podglądu.Panel korekty


W tym miejscu należy uzupełnić dane podstawowe(1), dane dotyczące płatności(2), po czym następnie można zmodyfikować nazwę pozycji(3) oraz inne dane dotyczące dokumentu(4). 


Po uzupełnieniu ww. danych, należy zapisać dodaną korektę(5), zaś po zapisaniu dokumentu, korektę można zatwierdzić.


Dane płatności


Jeżeli uregulowaliśmy należność kontrahentowi zaś następnie środki przez kontrahenta zostały nam zwrócone, dodając pierwotną fakturę należy oznaczyć płatność od kontrahenta - status płatności "Opłacono"/"Częściowo opłacono" wskazując datę faktycznej płatności. Następnie w przypadku zwrotu środków z uwagi np: na zwrot przedmiotu zakupu oraz środków, dodając do ewidencji fakturę korygującą w danych płatności należy oznaczyć status płatności "Opłacono"/"Częściowo opłacono" oraz wskazać datę faktycznego zwrotu środków (np: wpływ środków na rachunek bankowy).


Jeżeli natomiast środki przez kontrahenta nie zostały zwrócone, w takim wypadku korekta powinna pozostać jako "nieopłacona".


Korekta zerująca


W przypadku korekty zerującej zwracamy uwagę, że modyfikacji ulega pole "ilość", nie natomiast wartość. Korekta zerująca może dotyczyć braku wykonania usługi lub zwrotu towaru, nie zaś udzielenia rabatu - mającego bezpośredni wpływ na zmianę ceny (jednak rabat nie może być zerujący). W przypadku udzielenia rabatu, należy zatem zmienić pole ceny.UWAGA! W przypadku otrzymania faktury z błędnymi danymi kontrahenta (nieprawidłowy podmiot/podmiot nieistniejący)

Najczęściej wystawca dokumentu winien wystawić fakturę korygującą zerującą następnie kontrahent winien wystawić prawidłową fakturę dla prawidłowego nabywcy, dopiero ta finalna faktura korygująca będzie podlegała ewidencji, w systemie można ją dodać jako standardowy koszt. 

W systemie zastosowano rozwiązanie wskazane w interpretacji podatkowej np: IPPP2/4512-187/15-4/MAO - brak jest możliwości wprowadzenia faktury korygującej, której przedmiotem jest wyłącznie zmiana danych kontrahenta z uwagi na zupełnie innego adresata.

Jeżeli natomiast błąd polega na błędnym uzupełnieniu niektórych pól (np: wyłącznie NIP), w takim wypadku istnieje możliwość zastosowania przez nabywcę noty korygującej, ewidencji podlega pierwotnie wystawiona faktura, natomiast należy w takim wypadku pod nią "podpiąć" wystawioną notę korygującąwięcej:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-prowadzic-ksiegowosc/co-zrobic-z-bledem-na-fakturze-lub-po-zgubieniu-faktury/co-zrobic-z-bledem-na-fakturze-lub-po-zgubieniu-faktury