Faktury kosztowe

Zakup kasy fiskalnej
Zakup kasy fiskalnej w zależności od statusu podatnika (czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy też zwolnionym przedmiotowo/podmiotowo) ewidencjonujemy na dw...
czw, 2 Sty, 2020 at 5:10 PM
Opłaty bankowe | Prowizje bankowe niezwiązane z kredytem
Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych ewidencjonuje się na podstawie wyciągów bankowych, wyciągi bankowe stanowią bowiem dowody księgowe. Opłaty za...
czw, 2 Sty, 2020 at 5:40 PM
Rozliczanie samochodów od 2019 roku, koszty eksploatacyjne (paliwo/przeglądy).
Sposób rozliczania kosztów eksploatacyjnych pojazdów w 2019r. uległ istotnej zmianie. Nie każdego jednak ta zmiana dotyczy, w przypadku aut wykorzystywanyc...
czw, 5 Gru, 2019 at 4:54 PM
Zakup ubezpieczenia samochodu | Ubezpieczenie majątkowe spółki
Koszty ubezpieczeń majątkowych, w tym pojazdów, w Fakturomanii ewidencjonujemy w sposób przedstawiony poniżej: Kontrahent Firma ubezpieczeniowa. Jeż...
śr, 7 Sie, 2019 at 6:44 PM
Zakup urządzeń do 10 000 PLN | Niskocenne składniki majątkowe
Zakup urządzeń bądź sprzętu o wartości poniżej 10 000 PLN netto (stan na 2018 r.) księguje się za pomocą kategorii kosztowej: "Zużycie materiałów"...
czw, 2 Sty, 2020 at 5:44 PM
Uproszczenia w fakturach zakupowych
Faktury zakupowe w aplikacji można wprowadzać w uproszczony sposób.  Jest to możliwe, ponieważ, z punktu widzenia rozliczeń podatkowych przy fakturach ...
czw, 2 Sty, 2020 at 5:45 PM
Pozostałe koszty
Koszty, które nie mieszczą się w utworzonych w aplikacji kategoriach, zazwyczaj będziemy ewidencjonować za pomocą odrębnej kategorii kosztowej, tj. "P...
czw, 2 Sty, 2020 at 5:46 PM
Najem od osoby fizycznej lub kaucja
1) Księgowanie najmu jako kosztu Najem od osób fizycznych to dość często występująca forma wynajmu. Do najmu, osoby fizyczne nie wystawiają faktur, ale...
śr, 7 Sie, 2019 at 7:29 PM
Księgowanie odwrotnego obciążenia | Faktura kosztowa wystawiona przez polskiego kontrahenta
Odwrotne obciążenie o którym mowa w art. 17. ust 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT należy ewidencjonować w aplikacji w następujący sposób: UWAGA: co do zasady n...
czw, 2 Sty, 2020 at 5:48 PM
Jak dodać fakturę z Fakturomanii?
Faktury otrzymane od Fakturomanii, które dotyczą abonamentu oraz e-wysyłek dodajemy jako koszt za pomocą kategorii: KATEGORIA: USŁUGI OBCE => PODKATEGO...
czw, 2 Sty, 2020 at 5:48 PM