W celu dodania korekty faktury, w pierwszej kolejności należy rozwinąć odpowiedni panel w menu po lewej stronie, tzn: 


a) "Faktury"(1), po czym przejść do listy faktur(2) w przypadku dokumentów sprzedażowych 

b) w przypadku korekty raportu z kasy fiskalnej wybieramy "Kasa fiskalna"(3) i otwieramy listę raportów(4),

c) w przypadku dokumentów kosztowych wybieramy "Koszty"(5) i przechodzimy do listy(6). Po wybraniu odpowiedniej listy (w przykładzie będzie to dokument sprzedażowy wystawiony dla Fakturomanii), należy wybrać odpowiedni miesiąc w którym została wystawiona faktura(1). 


W przedstawionym przypadku będzie to grudzień, jednak jeżeli liczba dokumentów sprzedażowych nie jest znaczna, wyświetlenie wszystkich faktur przez opcję "Cały Rok"(1) może ułatwić nam odnalezienie  poszukiwanego dokumentu(1).


Następnie należy odnaleźć Fakturę do której zamierzamy dodać korektę(2), wybrać opcje(3) oraz otworzyć jej podgląd(4). Zwracamy uwagę, że korekty można dodać wyłącznie do faktur zatwierdzonych.Następnie należy kliknąć przycisk "Korekta" znajdujący się na dole strony.Panel korekty


W tym miejscu należy uzupełnić dane podstawowe(1), dane dotyczące płatności(2), po czym następnie można zmodyfikować nazwę pozycji(3) oraz inne dane dotyczące dokumentu(4). 


Po uzupełnieniu ww. danych, należy zapisać dodaną korektę(5), zaś po zapisaniu dokumentu, korektę można zatwierdzić.


Dane płatności


Zwracamy uwagę, że jeżeli środki kontrahentowi zostały zwrócone oraz płatność od kontrahenta została dodana do pierwszej faktury (przed korektą) - w takim wypadku w danych płatności należy wskazać "Opłacono" wraz ze wskazaniem daty faktycznej płatności (faktycznego zwrotu środków). 


Jeżeli natomiast środki kontrahentowi nie zostały zwrócone, w takim wypadku korekta powinna pozostać jako "nieopłacona".


Korekta zerująca


W przypadku korekty zerującej - zwracamy uwagę, że modyfikacji ulega pole "ilość", nie natomiast wartość. Korekta zerująca może dotyczyć błędnej ewidencji dokumentu, braku wykonania usługi lub zwrotu towaru, nie zaś udzielenia rabatu - mającego bezpośredni wpływ na zmianę ceny (jednak rabat nie może być zerujący).Sposób dodawania korekt do faktur został również omówiony w następującym materiale:Korekta faktury do faktury korygującej


Jeżeli otrzymaliśmy korektę faktury do faktury korygującej, w takim wypadku korektę korekty wprowadzamy bezpośrednio z modułu korekt.