Po dokonaniu rejestracji konta w serwisie, która została szczegółowo omówiona w materiale,

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000305274-rejestracja-konta-w-systemie

niezbędne jest jego pełne skonfigurowanie.


Na wstępie należy zwrócić uwagę, że w zależności od okoliczności czy mikro sp. z o.o. jest nowym podmiotem lub też istniejącym odmiennie będzie kształtowała się ostatnia część procesu konfiguracji konta.


W przypadku istniejących podmiotów z historią księgową, niezbędne jest bowiem przeprowadzenie migracji, które wiąże się z odpowiednim wprowadzeniem danych księgowych - bilansu otwarcia. Szczegółowo proces migracji został omówiony w materiale:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129928-migracja-do-systemu


I. Konfiguracja danych firmy


a) Dane dotyczące podmiotu


Po zarejestrowaniu konta w systemie należy wprowadzić szczegółowe dane firmy. Konfiguracja danych znajduje się w module "Ustawienia"(1) -> Dane Firmy(2)UWAGA: W systemie istnieje możliwość automatycznego uzupełnienia zdecydowanej większości danych przy pomocy suwaka GUS (3) poprzez uzupełnienie w nim NIP. Niniejszy sposób jest sugerowanym sposobem uzupełnienia danych.


W przypadku skorzystania z ww. opcji dane zostaną uzupełnione bezpośrednio z bazy Głównego Urzędu Statystycznego, jednak bez Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy należy wybrać manualnie w panelu dane szczegółowe(5). Koniecznymi polami do uzupełnienia są również informacje dotyczące adresu email podatnika oraz telefonu kontaktowego, które począwszy od roku 2020 stały się polami obligatoryjnymi z uwagi na nowelizacje przepisów podatkowych.


Właściwy Urząd Skarbowy pod który podlega podatnik można odnaleźć np. pod adresem http://bazy.hoga.pl/urzedy.asp 


b) Dane dotyczące faktur


Kolejnym krokiem jest ustawienie schematu numeracji faktur(6) - w przypadku rocznego, numery faktur zostaną nadane na wzór "FVS NN/RRRR", zatem "FVS 1/2021" i dalej narastająco, w przypadku miesięcznego na wzór "FVS NN/MM/RRRR", zatem "FVS 1/01/2021" i dalej narastająco.


Istnieje jednak możliwość używania własnej numeracji faktur, a także zmiany automatycznego prefixu "FVS" na inny.


W module dotyczącym ustawień faktur znajdują się również inne opcje, które mogą być domyślnie przypisywane wystawianym dokumentom. Wśród takich opcji wyróżnia się:
- Termin płatności,

- Status oraz forma płatności,

- Ukazywanie numeru kontaktowego na fakturze,

- Ukazywanie adresu email na fakturze,

- Ukazywanie adresu www na fakturze,

- Ukazywanie nr BDO na fakturze (o obowiązkach w zakresie BDO więcej informacji można odnaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: 

https://bdo.mos.gov.pl/news/kiedy-trzeba-poslugiwac-sie-numerem-rejestrowym/ ),

- oraz opcje dotyczące zagadnień stricte podatkowych, które zazwyczaj zawsze będą oznaczone na "Nie", z uwagi na każdorazowe ich ewentualne uzupełnienie spowodowane wyjątkowym charakterem w momencie wystawiania Faktury sprzedażowej kontrahentowi.


c) Konta bankowe


Kolejnym panelem w ustawieniach firmy jest panel kont bankowych(7). W celu dodania konta bankowego należy w tym panelu nacisnąć na przycisk mechanizmu, a następnie wybrać opcję "dodaj nowe", a następnieuzupełnić nazwę banku oraz numer konta bankowego, po czym wprowadzone dane zapisać. Bez zapisania danych zmiany nie zostaną wprowadzone.


II. Oznaczenie daty założenia ksiąg handlowych/ daty migracji do aplikacji


Konfiguracja niniejszej daty może kształtować się na 3 sposoby w zależności od okoliczności rozpoczęcia księgowości z Fakturomanią.

 

1) Konfiguracja nowego podmiotu - mikro spółki z o.o., która będzie otwierała księgi rachunkowe.
 

W przypadku nowego podmiotu data migracji do aplikacji będzie tożsama z datą rejestracji podmiotu w KRS, którą możemy podpatrzeć w aplikacji w zakładce "Ustawienia" -> "Dane Firmy" -> "Dane Szczegółowe" -> "Data rejestracji".


"Data rejestracji" w module danych firmy będzie widoczna w "Dane szczegółowe" po zaciągnięciu danych z bazy GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP w opcji suwaka "GUS", o którym mowa w pkt 1 lit a) niniejszego wpisu.


Przedłużony pierwszy rok obrotowy? Czy nie? 

W zależności od wyboru pierwszego roku obrotowego w umowie spółki wyróżniamy 2 warianty:

a) rok, w którym okres obrotowy kończy się razem z upływem roku rejestracji podmiotu np.: spółka została wpisana do KRS z dniem 22 lipca 2021 r. i jest to pierwszy jej rok obrotowy, będzie on trwał do 31 grudnia 2021 r - od 22.07.2021 do 31.12.2021; w takim wypadku w polu przedłużony rok księgowy wybieramy "Nie".b) spółka została wpisana do KRS dnia 22 lipca 2021 r. i ma przedłużony rok obrotowy - będzie on trwał od 22.07.2021 do 31.12.2022 r.; w takim wypadku w polu "Przedłużony rok obrotowy" wybieramy "Tak"następnie wskazujemy "początek przedłużonego roku obrotowego" na tożsamy z datą migracji do aplikacji.Informację o długości pierwszego roku obrotowego mogą Państwo odnaleźć bezpośrednio w umowie spółki oraz na stronie ministerstwa sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna


W rejestrze należy wpisać NIP spółki, następnie wybrać rejestr Przedsiębiorców i na końcu kliknąć wyszukaj. W odpisie aktualnym podmiotu informacja o końcu roku obrotowego znajduje się w Dziale III Rubryce 5.


2) Konfiguracja istniejącego podmiotu - spółki, która posiada już historię księgową.


UWAGA! W przypadku spółki posiadającej już historię księgową niezbędne jest postępowanie zgodnie z materiałem dotyczących stricte migracji znajdującym się w bazie wiedzy pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129928-migracja-do-systemu


III. Oznaczenie ustawień podatkowych | Konfiguracja CIT oraz VAT


Po uzupełnieniu danych konfiguracyjnych dotyczących założenia ksiąg handlowych, niezbędne jest uzupełnienie danych dotyczących ustawień podatkowych.

Konfiguracji podatkowej w systemie dokonuje się w tożsamym miejscu, w module Ustawienia > Dane księgowe, natomiast szczegółowy opis konfiguracji podatkowych wraz ze zmianą schematów lub innych wariantów odnajdą Państwo w materiale "Konfiguracja ustawień podatkowych CIT lub VAT" pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000307860-konfiguracja-ustawie%C5%84-podatkowych-cit-lub-vat
W panelu wyróżnia się ustawienia dotyczące:


a) Schematu rozliczenia podatku CIT - Zaliczek CIT


W niniejszej opcji dostępne są dwa warianty, miesięczny albo kwartalny. Każdy podatnik może korzystać z rozliczenia zaliczek CIT miesięcznego albo kwartalnego już od początku jego istnienia. Rozliczenie może zostać skonfigurowane z początkiem roku, w trakcie roku podatkowego podatnik nie może zmienić wybranego schematu. 


b) Schematu rozliczenia podatku VAT.


a) Czynny podatnik


Konfiguracji schematu rozliczenia VAT należy zawsze dokonać zgodnie ze złożonym formularzem rejestracyjnym VAT-R w Urzędzie Skarbowym. 


W przypadku czynnego podatnika VAT konfiguracji konta w systemie należy dokonać przez oznaczenie w polu Schemat rozliczeń VAT zgodnie ze złożonym formularzem VAT-R, tj. wybranie opcji "Miesięcznie" albo "Kwartalnie", oraz zwolnienie na "Nie", następnie wskazując czy rozliczenie w niniejszym podatku jest z uwzględnieniem metody kasowej czy też nie (metoda kasowa stanowi wyjątkowy sposób rozliczenia).


Rozliczenie VAT kwartalne jest dostępne wyłącznie dla podatników rozliczających się z niniejszego podatku przez kolejnych 12 okresów rozliczeniowych po złożeniu formularza VAT-R.


b) Zwolniony podatnik


W przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego podatku VAT w prowadzonej działalności, niezbędne jest zamieszczenie stosownej podstawy prawnej w ustawieniach podatkowych oraz uzupełnienie pola "Zwolnienie VAT" wybierając opcję z "Nie" na "Tak".


Więcej informacji na temat zwolnienia podmiotowego mogą Państwo odnaleźć w materiałach publikowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/kto-musi-placic-vat


Zwolnienie podmiotowe


W przypadku zwolnienia podmiotowego (obrót do 200.000 zł, jednak należy pamiętać, że kwota jest rozliczana proporcjonalnie w zależności od chwili rejestracji podmiotu), może ona brzmieć:


"Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art.113 ust.1 albo ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535)."


Zwolnienie przedmiotowe


W przypadku zwolnienia przedmiotowego (specyfika prowadzonej działalności), niezbędne jest wskazanie konkretnego punktu i tak przykładem dla zwolnienia z uwagi na świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia przez lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub psychologa może ona brzmieć:


"Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535)."


IV. Wprowadzenie bilansu otwarcia.


Wprowadzenie bilansu nie będzie możliwe przed wykonaniem czynności konfiguracyjnych wskazanych w poprzednich punktach.


Po skonfigurowaniu konta można wprowadzić bilans otwarcia bezpośrednio w module "Księgowość" > "Konfiguracja" > "Bilans otwarcia".


Bilans otwarcia w przypadku nowych spółek możemy wprowadzić analogicznie do poniższego materiału (domyślnie dla złożonego oświadczenia do Sądu o pokryciu 5000 zł kapitału zakładowego, które może być co do zasady dokonane wyłącznie w formie gotówkowej z uwagi na brak posiadania rachunku bankowego przez spółkę). 

W przypadku natomiast podmiotów migrujących niezbędne jest postępowanie zgodnie z: 

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129928-migracja-do-systemu 


Wprowadzenie bilansu otwarcia dla kapitału zakładowego 5000 zł wnoszonego w formie gotówkowej, gdy nie jest prowadzony raport kasowy (opcja łatwiejsza i mniej formalna).


Najpierw należy udać się do modułu "Księgowość", następnie wybrać opcję "Konfiguracja", po czym "Bilans otwarcia". Należy odnaleźć konto oznaczone numerem 240-00001 i uzupełnić kwotę 5000 po stronie Wn.


Następnym krokiem jest uzupełnienie wysokości kapitału zakładowego na dedykowanym koncie dla KZ, w tym celu należy odnaleźć konto oznaczone numerem 800-00001 "Kapitał zakładowy" oraz po stronie Ma uzupełnić wartość 5000 (wysokość KZ). Po prowadzeniu danych należy wybrać mechanizm, następnie "Zapisz" oraz po zapisaniu "Zatwierdź".


W przypadku dokonania wpłaty środków gotówkowych na rachunek bankowy podmiotu po jego założeniu w banku, należy posłużyć się modułem "Finanse" wybierając typ operacji "Wpływ środków do banku od udziałowca", więcej informacji dotyczących modułu Finanse można odnaleźć w bazie wiedzy pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218251-zarz%C4%85dzanie-finansami-w-systemie