Zakup kasy fiskalnej w zależności od statusu podatnika (czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy też zwolnionym przedmiotowo/podmiotowo) ewidencjonujemy na dwa sposoby.


Od 1 maja 2019 r. z ulgi mogą skorzystać wyłącznie kasy nowego typu tzw. "kasy online".


1) Czynny Podatnik VAT

W przypadku czynnego podatnika VAT, w Fakturomanii została utworzona odrębna kategoria kosztowa.


Znajdziemy ją udając się do modułów kosztów "Dodaj Koszt" -> Kategoria kosztu: Kasy fiskalne z ulgą.


Należy zwrócić uwagę, że z ulgi można skorzystać wyłącznie w przypadku opłacenia zakupu.


2) Podatnik zwolniony z VAT


a) Dodanie dokumentu - faktury za kasę fiskalną

W tym celu należy użyć kategorii: KATEGORIA: ZUŻYCIE MATERIAŁÓW => PODKATEGORIA: ZUŻYCIE MATERIAŁÓW w module kosztów, przez "Dodaj koszt".


b) Zaksięgowanie ulgi na kasę fiskalną

Ulgę należy dodać przez moduł UAT, w tym celu należy udać się do "UAT" -> "Dodaj UAT".
Taką operację będziemy ewidencjonować dopiero po przyznaniu/zwróceniu nam środków przez Urząd Skarbowy.

Schemat księgowania będzie prezentował się w sposób niżej zaprezentowany, gdzie:
Data dokumentu - oznacza datę wpływu środków,
Dokumentem źródłowym będzie wyciąg bankowy z miesiąca wpływu środków.