Brak możliwości wyszukania kontrahenta może wynikać z różnych przyczyn, jednak zazwyczaj powodem jest jedna z poniżej wskazanych okoliczności:


1) Strona GUS nie działa - informację o przerwach technicznych Głównego Urzędu Statystycznego mogą Państwo odnaleźć na https://stat.gov.pl/ ;


2) Kontrahent nie ma nadanego numeru NIP/ nie istnieje - w takim wypadku należy skontaktować się z kontrahentem w celu otrzymania informacji dot. statusu podatnika;


3) Kontrahent jest zagranicznym podmiotem - w takim wypadku należy uzupełnić dane kontrahenta manualnie, w analogiczny sposób znajdujący się w materiale https://fakturomania.freshdesk.com/a/solutions/articles/36000129689-wprowadzanie-kontrahent%C3%B3w-zagranicznych ;


4) Kontrahent jest osobą fizyczną;


5) Połączenie internetowe nie działa.


W przypadku pojawienia się komunikatu o braku możliwości odnalezienia kontrahenta, zawsze istnieje możliwość manualnego uzupełnienia danych w analogiczny sposób do punktu 3), lub poczekać na moment, w którym strona GUS zacznie odpowiadać - zazwyczaj czas niedostępności nie przekracza godziny.