Rejestr VAT jest obowiązkowym rejestrem prowadzonym przez podatników od towarów i usług jest zestawieniem dodanych operacji gospodarczych mających wpływ na wyliczenie zobowiązania podatkowego dla VAT. Odnajdziemy w nim zatem wszystkie pozycje zaewidencjonowane w systemie, które są uwzględniane między innymi przy sporządzaniu deklaracji podatkowej JPK_V7 (do 30 września 2020 r. deklaracji VAT_7).

I. Generowanie rejestru VAT sprzedaży

Rejestr VAT sprzedaży dostępny jest w module "Księgowość" wyodrębnionym w lewym menu z poziomu panelu głównego systemu w kategorii "Dokumenty VAT".

W module "Księgowość" należy wybrać "Dokumenty VAT", następnie "Rejestr VAT Sprzedaży" (odpowiednio miesięczny, kwartalny lub roczny w zależności od potrzeby) oraz odpowiednie dane tj:

1) rok generowanego dokumentu,

2) miesiąc lub kwartał okresu rozliczeniowego (co do zasady rejestry VATowskie generowane są miesięcznie z uwagi na powszechny obowiązek składania pliku JPK_V7 miesięcznie niezależnie od faktu rozliczenia kwartalnego Podatnika),

3) format generowanego dokumentu (do wyboru są pdf lub xlsx).

Rejestr VAT jest bardzo przydatnym dokumentem dla weryfikacji wprowadzonego rozliczenia oraz dokumentów.