Dokument zapisów na koncie jest dokumentem czysto technicznym bardzo często używany do analizy danych. Przy użyciu niniejszej opcji można wybrać każde konto księgowe z systemu i prześledzić przebieg ewidencjonowanych na nim operacji. Niniejsza opcja jest najczęściej używana do weryfikacji zaewidencjonowanych przepływów środków (gotówka lub rachunek bankowy), sald kontrahentów lub odpisów amortyzacyjnych.

I. Generowanie

Zapisy na koncie dostępne są w module "Księgowość" wyodrębnionym w lewym menu z poziomu panelu głównego systemu w kategorii "Dokumenty Księgowe".

W module "Księgowość" należy wybrać "Zapisy na koncie" oraz odpowiednie dane tj:

1) rok generowanego dokumentu,

2) okres generowanego dokumentu,

3) format generowanego dokumentu (do wyboru są pdf lub xlsx),

4) wybór jakiegokolwiek interesującego nas konta (np: 100-01, 130-01, 201-xxxx lub 202-xxxx, 240-00001 lub 240-00002).

4) sposób sortowania danych (do wyboru kwota, data oraz numer zapisu w dzienniku),

5) kolejność (zatem od daty najstarszej - najnowszej, wartość najmniejsza - najwyższa lub odwrotnie),

6) zapisy (wszystkie, bufor lub ostateczne).


II. Odczyt zapisów

W niniejszym dokumencie odnajdziemy informacje o wszystkich zapisach danego konta z konkretnego okresu rozliczeniowego. Najczęściej będziemy niniejszy dokument generować dla weryfikacji przepływów środków, sald kontrahentów lub dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 

Salda kontrahentów będą oznaczone numerami 201-xxxxx (rozrachunki z odbiorcami - zazwyczaj sprzedaż) oraz kontami o numerach 202-xxxxx (rozrachunki z dostawcami - zazwyczaj zakup).


W jaki sposób czytać salda kontrahentów?

W niniejszym zakresie można wyodrębnić pewną ogólną uproszczoną zasadę (jednak zawsze należy dokładnie przeanalizować genezę salda, a jego historię można zweryfikować w księdze pomocniczej), że:

1) Konto 201-xxxxx Saldo Wn, oznacza należności wynikające z wystawionych faktur sprzedaży towarów, usług i materiałów lub otrzymane zaliczki i przedpłaty.

2) Konto 202-xxxxx Saldo Ma, oznacza zobowiązania wynikające z faktur kontrahentów (zakup) za dostawy towarów, usług i materiałów lub otrzymane faktury na zaliczki i przedpłaty.

W zakresie sald kont płatniczych (np: konto 130-01 bieżące rachunki bankowe), zachęcamy do postępowania zgodnie z:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129937-b%C5%82%C4%99dne-saldo-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-aplikacji-saldo-rachunku-nie-zgadza-si%C4%99-z-rzeczywisto%C5%9Bci%C4%85