Księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim oraz w walucie polskiej. Księgi obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Na księgi rachunkowe składają się zatem również zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz księgi pomocniczej. Zestawienia "obrotówki" sporządza się na koniec każdego miesiąca lub okresu sprawozdawczego.

I. Generowanie

Zestawienia obrotów dostępne są w module "Księgowość" wyodrębnionym w lewym menu z poziomu panelu głównego systemu w kategorii "Dokumenty Księgowe". Obrotówki, zwłaszcza zestawienie obrotów i sald księgi pomocniczej są bardzo przydatne przy weryfikacji sald kontrahentów (np: czy faktury są opłacone lub czy kontrahenci nam zalegają).

W module "Księgowość" należy wybrać "Dokumenty księgowe", następnie "Zest. obrotów i sald Księgi Głównej" lub "Zest. obrotów i sald Księga pomocniczej" oraz odpowiednie dane tj:

1) rok generowanego dokumentu,

2) okres generowanego dokumentu - zazwyczaj pewien wycinek okresu (miesięczny) lub z zakończeniem okresu sprawozdawczego cały rok,

3) format generowanego dokumentu (do wyboru są pdf lub xlsx) - zazwyczaj PDF,

4) zapisy (wszystkie, bufor lub ostateczne) - zazwyczaj wszystkie.

 

II. Odczyt zapisów

W niniejszym dokumencie odnajdziemy informacje między innymi o saldach na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego, w tym salda kontrahentów. Salda kontrahentów są zawsze oznaczone kontami numer 201-xxxxx (rozrachunki z odbiorcami - zazwyczaj sprzedaż) oraz kontami numer 202-xxxxx (rozrachunki z dostawcami - zazwyczaj zakup).


W jaki sposób czytać salda kontrahentów?

W niniejszym zakresie można wyodrębnić pewną ogólną uproszczoną zasadę (jednak zawsze należy dokładnie przeanalizować genezę salda, a jego historię można zweryfikować w księdze pomocniczej), że:

1) Konto 201-xxxxx Saldo Wn, oznacza należności wynikające z wystawionych faktur sprzedaży towarów, usług i materiałów lub otrzymane zaliczki i przedpłaty.

2) Konto 202-xxxxx Saldo Ma, oznacza zobowiązania wynikające z faktur kontrahentów (zakup) za dostawy towarów, usług i materiałów lub otrzymane faktury na zaliczki i przedpłaty.