E-deklaracje to deklaracje przesyłane drogą elektroniczną. Wysyłanie dokumentów drogą tradycyjną zostało już znacznie ograniczone przez ustawodawcę, dlatego warto zastanowić się nad wysłaniem deklaracji drogą elektroniczną. Dowiedz się w jaki sposób wysyłać deklaracje drogą elektroniczną.

Dane o przykładzie

Sposób wysyłania e-deklaracji zademonstrowany zostanie na przykładzie deklaracji VAT-7. Inne formularze można wysyłać w analogiczny sposób.


Wymaganie wstępne


1. Podpis elektroniczny


Aby mieć możliwość wysyłania deklaracji drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego służącego do podpisywania dokumentów.


Taki zestaw do podpisywania dokumentów sprzedaje w Polsce kilka firm. Koszt takiego podpisu z dwuletnim okresem ważności wynosi około 330 zł brutto. 


Aby podpisem elektronicznym można było się posługiwać i podpisywać e-deklaracje, należy najpierw poprawnie zainstalować odpowiednie oprogramowanie dostawcy.


UWAGA! W przypadku nowej struktury pliku JPK_V7 należy postępować zgodnie z punktem 5 wpisu https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000218239-jak-generowa%C4%87-deklaracj%C4%99-vat-7-jpk-v7

2. Acrobat reader w wersji 10 / 11


Acrobat Reader to obecnie jedyny wspierający program do obsługi formularzy interaktywnych PDF Ministerstwa Finansów, niestety obsługa formularzy interaktywnych nie jest jednak wspierana na środowisku Mac.


3. Wtyczka e-deklaracje do Acrobat Readera


Wtyczka służąca do wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną bezpośrednio z Acrobat Readera jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/wtyczka-do-podpisywania-i-przesylania-danych-xml-z-interaktywnych-formularzy-pdf/ 


4. Upoważnienie osób do składania podpisu elektronicznego


Aby można było podpisywać dokumenty w imieniu spółki należy złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie umocowanie - UPL-1.


Warto złożyć ten formularz osobiście, bowiem jest duża szansa, że od razu zostanie on “wpisany do bazy danych Ministerstwa” i niemalże natychmiast będziemy mogli podpisywać dokumenty w imieniu spółki.


Formularz umocowania UPL-1 jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/#UPL-1


Procedura generowania e-deklaracji

Najpierw generujemy i zapisujemy deklarację na naszym komputerze. 

Następnie pobieramy formularz interaktywny ze strony Ministerstwa Finansów.

 

Teraz otwieramy pobrany formularz interaktywny. Wybieramy "Edycja -> opcje formularza -> importuj dane".


 

Następnie odszukujemy zapisany wygenerowany z Fakturomanii formularz VAT-7 w formacie XML.

 

Klikamy otwórz.

 

Dane powinny zostać zaimportowane do formularza, po tym, możemy przystąpić do wysyłki deklaracji.