Wystawianie faktur w systemie, zarządzanie nimi oraz ich księgowanie jest czynnością niezwykle prostą. Nie zajmuje to wiele czasu oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dowiedz się jak wystawiać faktury sprzedażowe oraz w jaki sposób je potem edytować lub zatwierdzać.


Na wstępie informujemy, iż funkcja fakturowania w naszym systemie jest bezpłatna i taka pozostanie. Nie pobieramy z tego tytułu jakichkolwiek opłat.


1) Jak wystawić fakturę sprzedażową ?

By wystawić fakturę sprzedażową należy kliknąć przycisk “Wystaw fakturę” znajdujący się w górnym menu lub w lewym menu.

 

Dalej naszym oczom powinien się ukazać poniższy widok.

 

Wygląd strony podzielony został na 5 sekcji, w celu łatwiejszej nawigacji: DANE KONTRAHENTA, DANE PODSTAWOWE, DANE PŁATNOŚCI oraz INFORMACJE DODATKOWE.

2) Sekcja dane kontrahenta

W sekcji tej wypełniamy dane kontrahenta, dla którego chcemy wystawić fakturę.

 

Dodawanie kontrahenta


Dane kontrahenta w systemie można uzupełnić ręcznie lub automatycznie korzystając z integracji systemu z GUS-em. Ręczne dodawanie kontrahenta polega na uzupełnieniu manualnym wypełnieniu formularza o kontrahencie.


Wyszukiwanie z GUS-u


Klikając przycisk “SZUKAJ W GUS” będziemy w stanie odnaleźć kontrahenta po numerze NIP. Jest to możliwe dzięki integracji systemu z bazą GUS-u. Po wpisaniu nipu należy kliknąć przycisk SZUKAJ.

 

Zapisywanie kontrahenta


Wszystkich kontrahentów – bez względu na to czy zostali dodani ręcznie, czy też poprzez wyszukiwarkę GUS-u, można zapisać w systemie, aby następnym razem nie wpisywać danych na nowo. W tym celu, po uzupełnieniu danych o kontrahencie, należy kliknąć przycisk “Zapisz”.

 

Wybór kontrahenta z listy


Aby skorzystać z listy zapisanych wcześniej kontrahentów w bazie, wystarczy zaznaczyć kursorem pole tekstowe “Wybierz kontrahenta”. W polu tym wyszukać można ręcznie, po ciągach znaków (np. “petro”) lub po NIP-ie.

3) Sekcja dane podstawowe:

W tej sekcji należy uzupełnić podstawowe informacje o fakturze.

 

Data wystawienia


Jest to data, z którą wystawiamy fakturę. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wystawienia ostatniej zapisanej faktury sprzedażowej. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony wyskoczy nam komunikat o błędzie co spowoduje brak możliwości zapisania takiego dokumentu. Jest to spowodowane ustawowym wymogiem chronologiczności faktur sprzedażowych.


Jeżeli chcesz "pominąć" systemową walidację chronologiczności - możesz zaznaczyć opcję "Własny numer" i zapisać fakturę z własnym numerem.


Przedsiębiorca powinien zatem wystawić fakturę sprzedażową do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania świadczenia (dostawy towaru/świadczenia usługi) np:
Pan Tomasz dokonał zakupu towaru dnia 20 stycznia 2020 r., który tego samego dnia został mu wydany w sklepie Pana Jana "Sklep zoologiczny".


Pan Jan będąc przedsiębiorcą ma obowiązek wystawienia faktury najpóźniej do 15 lutego 2020 r.


Data sprzedaży


Jest to data, z którą dokonujemy operacji gospodarczej - świadczenia usługi lub dostawy towaru. System bada ustawową poprawność tej daty w odniesieniu do daty wystawienia.


Termin płatności


Termin ten oznacza datę, do której kontrahent powinien dokonać zapłaty. Jeżeli faktura nie jest oznaczona jako opłacona, data ta nie będzie użyta przez system. Jeżeli natomiast oznaczamy fakturę jako opłaconą – data ta uznana zostanie jako termin faktycznej zapłaty w momencie zatwierdzenia faktury.

Maksymalny termin płatności w 2020 r. wynosi co do zasady 30 dni.


Status płatności


W tym miejscu oznaczyć możemy czy dana faktura została zapłacona czy też nie. Płatność do dokumentu można również dodać później.

Forma płatności:

Forma płatności to forma płatności za daną fakturę.
Do wyboru mamy następujące formy płatności dla faktur sprzedażowych:

  • gotówka,
  • za pobraniem,
  • przelew,
  • karta,
  • płatność online.

4) Sekcja Pozycje

W tej części dodajemy pozycje w fakturze. Uzupełnić można tylko wartość netto, cenę netto lub wartość brutto.


 

Po wypełnieniu danej pozycji możemy dodać kolejną klikając “Nowa pozycja” albo plusik po prawej stronie.

5) Sekcja Informacje dodatkowe

W tej części możemy dodać dodatkowe informacje – np. informacje o metodzie podzielonej płatności (transakcje z zakresu załącznika nr. 15 do ustawy o VAT) itp.