Raporty z kasy fiskalnej – czyli wydruki z kasy fiskalnej, również są obsługiwane przez system Fakturomania. Dodawanie raportów kasowych i ich ewidencja nie musi być trudna. Dowiedz się jak dodać raport kasowy w systemie.

Dodawanie raportów z kasy fiskalnej | Zwolnienie z kasy fiskalnej

Wyróżniamy 3 różne okoliczności mające wpływ na sposób ewidencji raportów z kas fiskalnych.
1) Gdy występuje obrót gotówkowy - w takim wypadku należy prowadzić kasę fiskalną,
2) Gdy występuje obrót bezgotówkowy (np: terminal płatniczy/płatność online) - często istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z prowadzenia kasy fiskalnej,
3) Gdy występują wszystkie rodzaje transakcji - w takim wypadku należy prowadzić kasę fiskalną.

W celu dodania raportu z kasy fiskalnej w systemie, należy kliknąć przycisk “Dodaj raport” znajdujący się w lewym menu w module sprzedaży.

Następnie ukaże nam się widok dodawania raportu z kasy fiskalnej. Widok ten składa się z 3 części:

  • dane podstawowe,
  • dane płatności,
  • pozycje.


Dane podstawowe

W tej części należy uzupełnić podstawowe dane, które znajdują się na wydruku raportu z kasy fiskalnej lub informacje o zbiorczej ewidencji w przypadku korzystania ze zwolnienia z kas fiskalnych.

Nr raportu

I. Kasa Fiskalna

Są to dane identyfikujące dany raport z kasy fiskalnej. Na każdym raporcie znajduje się niniejszy numer, często w przypadku obrotu bezgotówkowego stosuje się skrót ROM - Raport okresowy miesięczny z dopiskiem konkretnego okresu np: ROM 1/2020.

II. Zwolnienie z kasy ewidencja zbiorcza

W przypadku dokumentu wewnętrznego zazwyczaj numeracja prowadzona jest z danego okresu np: "WEWROM 1/2020".

Data wystawienia

Inaczej data wydruku raportu z kasy fiskalnej. Data ta nie może być wcześniejsza niż data sprzedaży. Jeżeli jednak warunek ten nie zostanie spełniony wyskoczy nam komunikat o błędzie, a co za tym idzie nie będzie możliwości zapisania niniejszego raportu w systemie.

Ewidencję raportów z kasy fiskalnej możemy prowadzić dziennie lub miesięcznie w zależności od formy obrotu środków.

Kasa fiskalna

a) Wyłączny obrót gotówkowy - z uwagi na ustawowy obowiązek dokonywania dziennej inwentaryzacji kasy - raporty wprowadzamy za każdy dzień, w którym miała miejsce sprzedaż gotówkowa. Jeżeli zatem w styczniu obrót gotówkowy odbywał się każdego dnia - należy wprowadzić 31 raportów dobowych - dla każdego dnia utargu. Jeżeli sprzedaż gotówkowa miała miejsce tylko w ciągu 7 dni miesiąca - raporty wprowadzamy za niniejsze 7 dni.

b) Wyłączny obrót bezgotówkowy - mamy możliwość ewidencji raportu miesięcznego, sumarycznego dla całego okresu rozliczeniowego. W takim wypadku datę wystawienia oraz sprzedaży uzupełniamy zgodnie z wygenerowanym dokumentem, zaś datę płatności wybieramy na 1 dzień miesiąca. 

Całość utargu (niezależnie od okoliczności czy sprzedaż została uregulowana kartą czy też przelewem) uzupełniamy w polu "Płatność online".

c) Obrót mieszany - w takim wypadku należy dokonywać ewidencji zgodnie z formą płatności. Jeżeli zatem występuje obrót gotówkowy - raporty z kasy fiskalnej należy wprowadzać dobowo rozdzielając odpowiednią wartość utargu gotówkowego wynikającą z inwentaryzacji oraz wartość obrotu bezgotówkowego (zatem dla płatności przelewem oraz kartą uzupełniając pole "Płatność online").

W przypadku spółek z o.o. warto zaopatrzyć się w kasę fiskalną, która ma opcję rozdziału formy płatności - raport wskazuje wartość utargu uregulowanego formę gotówkową oraz bezgotówkową. Niestety większość kas fiskalnych nie ma niniejszej funkcji z uwagi na przeznaczenie ich dla jednoosobowych działalności gospodarczych gdzie nie ma obowiązku prowadzenia ww. ewidencji.

W celu wprowadzenia przelewów rozliczeniowych od pośrednika płatności (obsługującego terminal lub system płatności online np: przelewy24/payU/dotpay), należy posłużyć się modułem "Finanse".

Zwolnienie z kasy fiskalnej ewidencja zbiorcza

Wyłączny obrót bezgotówkowy - mamy możliwość ewidencji raportu miesięcznego, sumarycznego dla całego okresu rozliczeniowego. W takim wypadku datę wystawienia oraz sprzedaży uzupełniamy zgodnie z ze sporządzonym dokumentem - taki dokument należy przygotować po zakończeniu miesiąca, datę sprzedaży oznaczyć należy na ostatni dzień miesiąca, zaś datę płatności wybieramy na 1 dzień miesiąca. 

Całość utargu (niezależnie od okoliczności czy sprzedaż została uregulowana kartą czy też przelewem) uzupełniamy w polu "Płatność online".

W celu wprowadzenia przelewów rozliczeniowych czy to od pośrednika płatności (obsługującego terminal lub system płatności online np: przelewy24/payU/dotpay), czy bezpośrednio od kupujących osób fizycznych - należy posłużyć się modułem "Finanse".


Dodawanie wpływów - Moduł Finanse - Wpływ środków w drodze do banku

W momencie, gdy pośrednik przeleje nam środki na rachunek bankowy - stają się one dostępne dla firmy.
Taką operację można w aplikacji zaewidencjonować posługując się modułem "Finanse".

Dla ewidencji niniejszych wpływów, które wpływają na rachunek bankowy, będziemy używać modułu "Finanse" przez opcję "wpływ środków w drodze do banku", gdzie musimy uzupełnić dokument źródłowy z którego wynika operacja (zazwyczaj wyciąg bankowy za konkretny okres w formie WB MM/RRRR), kwotę oraz datę.


Data sprzedaży

Data, której dotyczy dany raport z kasy fiskalnej.
Info:

Dzienne
Miesięczne
dzień, którego dotyczy raport
ostatni dzień, którego dotyczy raport (ostatni dzień miesiąca)

Data ta nie może być późniejsza niż data wystawienia. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony system ukaże nam komunikat o błędzie oraz nie będzie możliwości zapisania takiego raportu.

Pozycje

W tej części wpisujemy sumy dotyczące danych stawek VAT. Można wpisać wartość netto, cenę netto albo wartość brutto. Nie ma to większego znaczenia, gdyż system wyliczy pozostałe wartości.


Informacje dodatkowe | Oznaczenie "WEW" w przypadku zwolnienia z kasy

W tej części możemy dodać dodatkowe informacje – np. indywidualne oznaczenie wprowadzanego dokumentu na potrzeby prowadzącego księgowość lub oznaczenie zbiorczego zestawienia sprzedaży.


Następnie w celu zapisania klikamy w przycisk “ZAPISZ” znajdujący się na dole strony.

Więcej informacji na temat zwolnienia z prowadzenia kasy fiskalnej mogą Państwo uzyskać również w bazie wiedzy biznes.gov.pl pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-korzystac-z-kasy-fiskalnej/kasa-fiskalna-w-firmie