Deklaracja CIT-8 to roczna deklaracja o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest swego rodzaju podsumowaniem comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek CIT. Dowiedz się jak generować deklarację CIT-8 w systemie, do kiedy to trzeba zrobić oraz co dalej trzeba z nią zrobić.

Wpis podzielony został na trzy części:

  • informacje o deklaracji CIT-8,
  • jak wygenerować deklarację CIT-8,
  • jak wysłać deklarację CIT-8 do Urzędu Skarbowego.

I. Informacje o Deklaracji CIT-8

Deklarację należy wygenerować po rozliczeniu roku, następnie należy ją złożyć w formie elektronicznej w Urzędzie Skarbowym.

Na złożenie deklaracji mamy czas do 31 marca roku następującego po roku rozliczeniowym (ubiegłego).

Przykład:

Deklarację za rok 2019 należy wygenerować i wysłać elektronicznie do urzędu skarbowego do 31 marca 2020 roku.

II. Jak generować deklarację CIT-8?

Deklarację CIT-8 będzie można wygenerować jedynie w przypadku rozliczenia wszystkich zaliczek CIT za dany rok.


Deklaracje CIT-8 znajdują się w panelu głównym "Informacje" bezpośrednio pod zaliczkami CIT.

 

W celu pobrania deklaracji CIT-8 celem jej podglądu, najpierw wybieramy interesujący nas rok oraz miesiąc grudzień, następnie klikamy przycisk “Podgląd”. Po jego wybraniu, następnie wystarczy kliknąć "E-DEKLARACJE”.

 

Wybierając e-deklaracje, będziemy mogli pobrać odpowiedni formularz interaktywny Ministerstwa Finansów oraz plik XML, który należy zaimportować do niniejszego formularza. Instrukcja importu deklaracji znajduje się w punkcie III lit. a).


 

III. Jak wysłać deklarację CIT-8 do Urzędu Skarbowego?

Wysyłki deklaracji możemy dokonać na dwa sposoby:

a) osobiście postępując analogicznie do materiału:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000218063-jak-wysy%C5%82a%C4%87-e-deklaracje-za-pomoc%C4%85-certyfikatu-kwalifikowanego-

b) za pośrednictwem Fakturomanii wykorzystując opcję "E-wysyła" postępując analogicznie do materiału:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129693-czy-i-jak-przez-fakturomani%C4%99-mo%C5%BCna-wysy%C5%82a%C4%87-e-deklaracje-e-wysy%C5%82ka