Czasami zdarza się sytuacja, że błędnie wykonujemy przelew środków np: błędny adresat.


W takim wypadku możemy wyróżnić dwie sytuacje: 

1) Gdy to my przelaliśmy środki do kontrahenta,

2) Gdy to kontrahent błędnie przelał środki do nas. 


Poniżej został przedstawiony schemat księgowania, w przypadku błędnego przelewu wykonanego przez kontrahenta (zatem wpływ na nasz rachunek bankowy). Jeżeli sytuacja była odwrotna, należy odwrócić kolejność księgowania wraz z opisami (należy je zamienić).


Podsumowanie

W sytuacji, gdy kontrahent wpłacił na konto spółki błędnie kwotę - nie powinien jej wpłacić, taką operację należy zewidencjonować, zarówno jak zwrot tej kwoty.

Podobnie sytuacja będzie kształtowała się, jeżeli to my wykonaliśmy błędny przelew.

W przypadku sytuacji, w której to nasz podmiot przelał środki błędnie kontrahentowi, strony WN oraz MA należy zamienić stronami - zamienić zatem w kolejności pkt 1) z pkt 2).


UWAGA!: Jeżeli nie możemy zidentyfikować kontrahenta, konto 201/202 należy zamienić na konto 240-00002. 

Konto Fakturomanii jest kontem przykładowym.


Wpływ środków na rachunek bankowy należy dodać w sposób analogiczny do poniższego.

W tym celu należy udać się do zakładki "UAT", zaś następnie "Dodaj UAT."


1) Wpływ środków od kontrahenta

Data dokumentu - oznacza datę wpływu środków na rachunek bankowy

Dokumentem źródłowym jest wyciąg bankowy

Przykładową kwotę 100 należy zamienić na wartość faktycznie otrzymanych środków



W przypadku wpływu środków od kontrahenta można również posłużyć się modułem Finansów wybierając typ operacji "Nieokreślona wpłata środków do banku".


2) Zwrot środków kontrahentowi

Data dokumentu - oznacza datę wpływu środków na rachunek bankowy

Dokumentem źródłowym jest wyciąg bankowy

Przykładową kwotę 100 należy zamienić na wartość faktycznie zwróconych środków



W przypadku wypływu środków do kontrahenta (np: zwrotu) można również posłużyć się modułem Finansów wybierając typ operacji "Nieokreślony wypływ środków z banku".