Dzięki wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu bufora dokumentacji istnieje możliwość odblokowania wprowadzonych Faktur, dokumentów lub UATów.


W celu odblokowania danego dokumentu należy w pierwszej kolejności udać się do widoku dokumentu, w którym na dole strony powinien widnieć przycisk "Odblokuj".Jeżeli przycisk się nie wyświetla, prawdopodobnie okres rozliczeniowy został zatwierdzony.


Błąd przy odblokowaniu - niezgodność sald

Czasami odblokowanie może okazać się niemożliwe ze względu na salda kont księgowych, w takim wypadku pojawi się komunikatW takiej sytuacji należy zweryfikować, czy środki z dokumentu, który chcemy odblokować nie zostały wykorzystane do opłacenia operacji kosztowych.


Przykład:

Opłacona faktura sprzedażowa, która została zatwierdzona, umożliwiła opłacenie faktury kosztowej XX. Odblokowanie dokumentu sprzedażowego spowodowałoby, że spółka nie dysponowałaby odpowiednimi środkami w celu opłacenia kosztów poniesionych przez podmiot.


W takiej sytuacji należy najpierw odblokować koszt, który wykorzystał wpływ środków z dokumentu sprzedażowego, a dopiero następnie zostanie umożliwiona opcja odblokowania dokumentu ewidencjonującego wpływ środków (np: Faktury sprzedażowej lub UATu). Należy w takich sytuacjach postępować chronologicznie począwszy od dokumentu najmłodszego (czyli ostatnio dodanego/opłaconego).


Salda środków na dany dzień podejrzeć można w zakładce Finanse.