A) Księgowań płatności do dokumentów dotyczących okresu sprzed przeniesienia księgowości do aplikacji lub 
B) uregulowanie jednym przelewem kilku faktur dla różnych kontrahentów - a ma to miejsce często przy płatnościach np: w Allegro za jeden koszyk, gdy regulujemy należność jednym zbiorczym przelewem za pośrednictwem payU, 
odbywa się maunalnie przy użyciu narzędzia UAT.

W celu przygotowania odpowiedniego schematu księgowania należy udać się do zakładki UAT (znajduje się on w lewej części menu po zalogowaniu w aplikacji). 
Następnie wybieramy "Dodaj UAT" i uzupełniamy dane wg. poniższego wzorca. 
1) Najpierw należy wybrać datę dokonanej płatności. 
2) Następnie należy uzupełnić dokument źródłowy operacji. 
3) Opisem operacji będzie spłata zobowiązania. 
4) W przypadku uregulowania płatności w formie gotówkowej będzie to konto 100-01, w przypadku przelewu konto 130-01. 
5) W przypadku uregulowania płatności osobie która, wystawiła nam fakturę kosztową będzie to konto 202 z odpowiednim kontrahentem. 
6) W przypadku wpływu należności z tyt. dokumentu sprzedażowego np: wpływ od osoby, której wystawiliśmy fakturę będzie to konto 201.


W przypadku dokumentu kosztowego przy opcji A)

księgowanie będzie prezentowało się w sposób przedstawiony poniżej.W przypadku dokumentu kosztowego przy opjcji B)

księgowanie będzie prezentowało się w sposób przedstawiony powyżej, z tą modyfikacją, że wybieramy kilka kont 202 (odpowiednik kontrahentów) przez "Dodaj pozycję".
Suma wszystkich kont 202 dodanych w UACie odpowiada w takim wypadku sumie z pozycji dotyczącej konta księgowego płatności.


W przypadku dokumentu sprzedażowego - który stosujemy tylko dla opcji A):Opis "wpłata zobowiązania" można również zmienić np: na "wpływ należności".