W Fakturomanii wyróżniamy 3 typy kont:

I. Konto Bezpłatne,

II. Konto Premium,

III. Konto w okresie postPremium.


I. Konto bezpłatne


Funkcjonalność konta bezpłatnego obejmuje:

1) Moduł Faktur sprzedażowych;

2) Moduł Faktur pro forma;

3) Możliwość umieszczenia własnego loga na fakturze;

4) Wybór schematów numeracji faktur (miesięczny/roczny);

5) Własną numerację faktur;

6) Możliwość wysyłki faktur e-mailem;

7) Eksportowanie faktur;

8) Zapisywanie produktów;

9) Zbiorcze drukowanie faktur;

10) Możliwość wyszukiwania kontrahenta po numerze NIP.


II. Konto Premium


Konto premium zapewnia pełną funkcjonalność systemu (w tym możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego w formacie JPK w wersji 3 - wrzesień 2019 r.).


Z uwagi na mnogość funkcjonalności, szczegółową listę udogodnień aplikacji mogą Państwo odnaleźć na naszej stronie internetowej korzystając z linku: https://fakturomania.pl/porownanie-pakietow 


Po zakończeniu okresu premium konto przechodzi w tryb postPremium.


III. Konto w okresie postPremium


Tryb postPremium trwa przez 30 dni i uprawnia użytkownika do przeglądania oraz generowania całej dotychczasowej dokumentacji księgowej. Po tym okresie konto postPremium przechodzi automatycznie w Konto Bezpłatne, w którym wszystkie funkcjonalności systemowe "chowają się" do widoku podstawowego. Dane systemowe nie są jednak usuwane, zaś po wykupieniu abonamentu ponownie stają się dla Użytkownika widoczne. Konto postPremium nie uprawnia Użytkownika do przeprowadzenia rozliczenia podmiotu. Konto w okresie postPremium zawiera wszystkie uprawnienia Konta Bezpłatnego.


Funkcjonalności niedostępne w trybie postPremium to m. in.:
1) Możliwość dodawania kosztów;
2) Możliwość księgowania;
3) Dokonywanie rozliczenia VAT;
4) Dokonywanie rozliczenia CIT;
5) Przeprowadzanie rozliczenia w module kadrowym.