W celu uniknięcia możliwej pomyłki, usuwanie konta z aplikacji zawsze następuje z udziałem administratora serwisu. 

W celu usunięcia konta zwracamy się z prośbą o kontakt z dyspozycją dotyczącą jego usunięcia z serwisu pod adresem info@fakturomania.pl , w takiej korespondencji natomiast należy wskazać: 
a) numer firmy nadany przez serwis (znajduje się on w prawym górnym rogu po zalogowaniu),
b) nazwą firmy która ma zostać usunięta,

c) adres email, na który konto zostało zarejestrowane przez użytkownika.


Zawsze w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie będziemy ponownie prosili o definitywne potwierdzenie woli usunięcia konta z systemu. W momencie uzyskania ww. potwierdzenia Państwa dane zostaną definitywnie usunięte.


Jednocześnie jeżeli są Państwo skłonni podzielić się informacjami dotyczącymi przyczyny rezygnacji z aplikacji, zawsze prosimy o krótkie wskazanie takiej przyczyny.