Wraz z rozwojem firm, może się zdarzyć, że część obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości będą Państwo chcieli oddelegować do innych osób.
W ten sposób można powierzyć innym osobom czynności takie jak fakturowanie, księgowanie itp.


Każda taka dodatkowa osoba w aplikacji nosi nazwę "Subkonto". Każda firma może mieć dowolną ilość subkont. 
Każde subkonto jest natomiast bezpłatne, natomiast takie subkonto można dodać samodzielnie w dowolnym momencie.

Przykład:
1. Najpierw należy się zalogować na firmę, do której chcą Państwo dodać subkonto,
2. Dalej w lewym menu należy wybrać zakładkę "Ustawienia",
3. Z zakładki ustawienia wybieramy opcję "Subkonta",
4. W zakładce subkont klikamy na zębatkę w prawym górnym rogu.


Domyślnie na liście jest 1 pozycja - główny email powiązany z firmą.
Pp wyświetleniu się zakładki z opcjami, należy wybrać "Dodaj nowe".Następnie należy uzupełnić dane dotyczące konta: 
- email, 
- hasło oraz 
- przywileje,
a następnie kliknąć "ZAPISZ".


Uwaga: Jeżeli użytkownik ma już konto w Fakturomanii, nowe hasło nie zostanie użyte (będzie się mógł logować korzystając z dotychczasowego).
Po zapisaniu dana firma będzie miała dyspozycji kolejne subkonto.