Różnice między składkami wyliczonymi w Fakturomanii a składkami wyliczonymi w programach zewnętrznych mogą wynikać z bardzo wielu przyczyn. 
Zawsze jednak składki w oparciu o te same ustawienia powinny prowadzić do identycznych wyników, jeżeli zewnętrzne programy obliczają składki w prawidłowy sposób. 
Różnice zazwyczaj wynikają z ustawień ZUS w danych pracownika.

Części składowe wynagrodzenia tj:
- składki zus społeczne,
- składki zus zdrowotne,
- pozostałe składki zus,
- zaliczka na podatek dochodowy.
zależą od wielu czynników. 

Tymi czynnikami są:
- podstawy ubezpieczeń (czy pracownik podlega wszystkim czy też wybranym składkom),
- miejsce wykonywania pracy (w miejscowości zamieszkania / poza miejscem zamieszkania),
- informacja czy pracownik stosuje kwotę wolną od podatku czy też nie.

By określić dokładnie z czego wynika różnica sugerujemy, aby porównać poszczególne składki ZUS wyliczone w Fakturomanii oraz te wyliczone w programie zewnętrznym.


Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

  1. składkę emerytalną w części pracownika oraz pracodawcy,
  2. składkę rentową w części pracownika oraz pracodawcy,
  3. składka chorobową w części pracownika,
  4. składkę wypadkową w części pracodawcy
  5. składkę zdrowotną w części pracownika,
  6. składkę na fundusz pracy pracodawcy,
  7. składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych pracodawcy.
Porównanie powyższych danych pozwoli na ustalenie przyczyny zaobserwowanych rozbieżności w kalkulacjach oraz na jej usunięcie.

Aby uzyskać identyczne wyliczenia w Fakturomanii, co w innym programie księgowym, należy w pierwszej kolejności właściwie skonfigurować pracownika.
Materiały konfiguracyjne można odnaleźć na https://app.fakturomania.pl/kadry/poradnik

Jeżeli mają Państwo kłopot z konfiguracją pracownika, to na podstawie dokumentów z innego programu tj.
- lista płac,
- zus rca / dra
będziemy w stanie pomóc w jego konfiguracji.