Dodawać płatności w Fakturomanii można na dwa sposoby. 

1) Płatności w miesiącu tożsamym z dokumentem


W przypadku gdy płatność następuje w tym samym miesiącu, co wystawienie/sprzedaż faktury,  co do zasady można ją wprowadzić do systemu zmieniając status na "opłacono", a następnie oznaczając datę faktycznej płatności w "Dane płatności".

Przy uzupełnianiu dokumentu, należy wybrać odpowiednią formę płatności.


W Fakturomanii wyróżniamy 6 form płatności: 
a) gotówka,
b) przelew,
c) karta płatnicza (jest to uregulowanie płatności kartą płatniczą należącą do sp. z o.o.),
d) płatność online (jest to uregulowanie płatności np: blikiem/payu),

e) kompensata 135 (jest to uregulowanie płatności przez potrącenie przez pośrednika płatności np: prowizji za obsługę płatności online),

f) środki prywatne (jest to uregulowanie płatności prywatnymi środkami należącymi do wspólnika/członka zarządu, w takim wypadku niezbędny będzie zwrot środków tej osobie przez spółkę) zgodnie z: 

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000134397-uregulowanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-zap%C5%82ata-przez-wsp%C3%B3lnika-cz%C5%82onka-zarz%C4%85du-z-jego-%C5%9Brodk%C3%B3w-prywatnych-oraz-zwrot-%C5%9B 


Po uzupełnieniu danych dotyczących płatności należy zapisać dokument przed jego zatwierdzeniem. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony przed zapisaniem, płatność nie zostanie zapisana.


Moduł płatności2) Płatności na przełomie miesiąca i roku


Jeżeli faktury są z jednego miesiąca, natomiast płatności wystąpiły w innym miesiącu, najpierw należy wprowadzić i zatwierdzić dokumenty jako nieopłacone, a następnie dodać płatność. 
Zatwierdzanie dokumentów dokonujemy:
- zaznaczając je(1), 
- następnie klikając zatwierdź(2). 

Zwracamy uwagę, że jedynie zatwierdzone dokumenty można opłacić sposób opisany w niniejszym punkcie. 
Żeby opłacić fakturę należy:
- wybrać dokument(1)
- następnie nacisnąć zapłać(3). 

Płatności oraz zatwierdzania można dokonywać grupowo tzn. zaznaczając wiele dokumentów jednocześnie.3) Uzupełnianie płatności z poziomu "zapłać"


Po kliknięciu przycisku "zapłać" zostaniemy przeniesieni do nowego okna - menedżera płatności.
W menedżerze płatności należy wybrać: 


a) Datę płatności(1) (czyli datę faktycznej płatności, którą w przypadku przelewu możemy odnaleźć np: na wyciągu z rachunku bankowego),


b) Formę płatności(2) (która musi zgadzać się z rzeczywistą formą płatności, jeżeli częściowo płatność nastąpiła gotówką, a częściowo przelewem, w takim wypadku należy zmienić kwotę(3) płatności po czym rozdzielić płatność, zmieniając jedynie formę płatności oraz uzupełniając jednocześnie odpowiednią kwotą. 

W przypadku częściowego opłacenia faktury należy wykonać powyższe punkty oraz zmienić kwotę(3) na rzeczywiście uregulowaną. 


4) Zatwierdzenie płatności po jej wprowadzeniu(4). Po dodaniu płatności, dokumenty opłacone będą w liście dokumentów oznaczonych zielonym znacznikiem (w pełni opłacone) lub żółtym (opłacone w części).


Płatność do zatwierdzonych i nieopłaconych dokumentów została również przedstawiona w materiale instruktażowym: