Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych ewidencjonuje się na podstawie wyciągów bankowych, wyciągi bankowe stanowią bowiem dowody księgowe.


I. Sekcja dane kontrahenta:

W sekcji tej uzupełniamy dane kontrahenta, który wystawił nam fakturę kosztową. Najłatwiej i najszybciej jest użyć wyszukiwarki GUS wpisując do niej numer NIP, chyba, że bank został już dodany jako kontrahent, to w takim wypadku po prostu wybrać go z listy rozwijanej.


II. Sekcja dane podstawowe:

Numer faktury/dokumentu

W tym polu należy wpisać oznaczenie danego kosztu prowadzenia rachunku. Przykładowo może to być "WB 04/2018" - należy tutaj sprawdzić w jaki sposób nasz bank numeruje wyciągi.


Data wystawienia

Data wystawienia powinna zostać ustawiona zgodnie z dniem utworzenia wyciągu, zatem najczęściej na ostatni dzień miesiąca z którego zidentyfikowany jest koszt prowadzenia rachunku.

Data sprzedaży

Datę sprzedaży należy ustawić na ostatni dzień miesiąca.


III. Sekcja dane płatności:

W danych płatności - w terminie płatności można wybrać datę ostatniego dnia miesiąca.
Status płatności można oznaczyć jako "Nieopłacono". Formą płatności będzie "Przelew".
Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje można zsumować z całego miesiąca i wprowadzić jako jeden koszt, w takim wypadku należy jednak uzupełnić płatności częściowe przez "podziel płatność", więcej:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129922-dodawanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-sprzeda%C5%BC-i-koszty- 

Właściwą kategorią kosztu w module kosztów ("Dodaj Koszt") będzie: 
Usługi bankowe => Podkategoria: Koszty usług bankowych bieżących. 

IV. Sekcja kategorie i podkategorie kosztów:

Właściwą kategorią kosztu z tytułu prowadzenia rachunku bankowego jest "USŁUGI BANKOWE", zaś podkategorią "KOSZTY USŁUG BANKOWYCH BIEŻĄCYCH".

V. Sekcja pozycje

W polu nazwy pozycji, należy wpisać "Prowizja Bankowa", następnie w miejscu cena netto należy wpisać wartość pobraną przez bank. Pole VAT po wyborze kategorii kosztu powinno zostać automatycznie ustawione na "zw."


Sugerujemy zsumowanie wszystkich kosztów prowizyjnych za prowadzenie konta i wpisanie ich w jednej pozycji.


Uwaga! Niniejszy wpis dotyczy dodawania opłat za prowadzenie rachunku, przelewy oraz inne opłaty bieżące.
Odsetki i inne opłaty do kredytów uzupełnia się w pozycji wpisując nazwę opłaty i należy wybrać drugą podkategorię


"PODKATEGORIA: OPŁATY ZWIĄZANE Z KREDYTAMI BANKOWYMI" z poniższym symbolem: