W Fakturomanii brak jest możliwości automatycznego rozliczenia wynagrodzenia chorobowego.

Takiego rozliczenia dokonuje się w systemie w sposób tradycyjny - manualnie przez moduł UAT. W module UAT odpowiednie wzorce zostały już dla Państwa przygotowane. 

Wzorce możemy odnaleźć po rozwinięciu modułu "UAT"(1) w zakładce "Dodaj UAT"(2) udając się w lewym górnym rogu do "Wybór wzorca", następnie wybierając rozwinięcie(3) panelu, które pozwoli nam wybrać odpowiedni wzorzec. Wyżej wymienione UATy(4) można wykorzystać w celu rozliczenia wszystkich pracowników, tzn. jedno naliczenie dla wszystkich pracowników (zbiorcza lista płac), jedna zapłata ZUS oraz jeden przelew pit (zsumowane wartości). 

W przypadku wypłat wynagrodzeń stosujemy natomiast osobny wzorzec dla każdego z pracowników. 


Zwracamy uwagę, że w przypadku wykorzystania powyższych wzorców, nie zostanie dla Państwa utworzona lista płac (listę płac można wygenerować wyłącznie w module Kadr) - takową listę płac należy przygotować samodzielnie (dlatego zalecamy skorzystanie z zewnętrznej aplikacji dedykowanej rozliczeniom kadrowym). 


Umowa o pracę "naliczenie", - służy obliczeniu wszystkich niżej wymienionych wartości,

Umowa o pracę "zapłata ZUS", - przelew na konto ZUS,

Umowa o pracę "zapłata PIT", - przelew na PIT,

Umowa o pracę "wypłata wynagrodzenia". - wypłacone wynagrodzenie pracownikowi.


Sposób odczytu listy płac: 

a) Składniki kwoty brutto (suma) = UAT wynagrodzenie zasadnicze,

b) składki na ubezpieczenie pracownika (razem) = UAT składki ZUS obciążające pracownika,

c) Podatek = UAT zaliczka na pod dochodowy,

d) składki na ubezpieczenie pracodawcy (razem) = UAT składki ZUS obciążające pracodawcę.


Przy użyciu ww. schematów wynagrodzenie chorobowe będzie księgowane razem ze standardowym wynagrodzeniem. 


Niniejszymi UATami można również posłużyć się w przypadku umowy zlecenia obciążonego składkami społecznymi. 


Sposób obliczenia wynagrodzenia chorobowego: 

w niniejszej sytuacji rozliczenie zatrudnienia odbywa się proporcjonalnie przy uwzględnieniu dni pracujących - wzorem na obliczenie wypłacanego wynagrodzenia jest: 


Wynagrodzenie brutto pracownika - 13,71% (wartości wynagrodzenia - składki ubezpieczenia społecznego) / 30 (liczbę dni), a następnie w zależności od macierzyństwa albo tradycyjnego zwolnienia lekarskiego albo hospitalizacji X (100% (1) albo 80% (0,8) albo 75% (0,75)) = 1 dzień zwolnienia, następnie kwotę należy pomnożyć przez liczbę dni zwolnienia (do 33 dni pracodawca pokrywa niniejsze wynagrodzenie). 


Zawsze w przypadku wątpliwości dot. zagadnień ubezpieczenia społecznego można skontaktować się z ZUS pod numerem tel. 22 560 16 00. 


Wszystkie wartości raportów ubezpieczeniowych należy zsumować i na tej podstawie uzupełnić DRA - system bowiem nie ma możliwości na chwilę obecną uwzględnić wartości RSA. 

Przy obsłudze kadrowej gdzie występują zwolnienia chorobowe najlepiej jest posiłkować się zewnętrznym systemem kadrowym. Taki system kadrowy powinien mieć możliwość generowania raportów miesięcznych, które są składane do ZUS. Pozwoli to zdecydowanie zaoszczędzić czas na ręcznym wypełnianiu dokumentacji i obliczaniu wartości wynagrodzenia chorobowego. 

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozliczenia pracowniczego przekraczającego 5 pracowników, mają Państwo obowiązek składania raportów miesięcznych ZUS w formie elektronicznej. 


Ogólne informacje na temat obowiązków Ubezpieczeniowych mogą Państwo odnaleźć na: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Ogolne_dok_ubezp.pdf/62e208ac-6655-4a81-bed3-e59298aef6a4 


Informacje na temat sposobu wypełnienia deklaracji RSA mogą Państwo odnaleźć na: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_RSA.pdf/146ea580-e05b-4e3f-bbcc-b7d3de68601e