Częścią aplikacji Fakturomanii jest moduł kadrowy, moduł kadrowy w obecnej formie pozwala na półautomatyczne rozliczenie:

a) "Umowy o dzieło" (20% oraz 50% KUP),

b) "Uchwały Zgromadzenia Wspólników o wynagrodzeniu Zarządu",

c) "Umowy zlecenia" (20% oraz 50% KUP) - 20% KUP razem z ulgą dla młodych,

d) "Stosunku pracy" (z ulgą dla młodych) - z wyłączeniem wynagrodzeń chorobowych itp,

e) Wynagrodzenia rozliczanego na zasadach ryczałtowych (do 200 zł z jednego tytułu).

f) "Powtarzających się odpłatnych świadczeń niepieniężnych" wspólników na rzecz spółki polegającej na działalności wykonywanej osobiście.


Moduł ten jest jednak uproszczony i nie ma możliwości rozliczenia w nim świadczeń związanych z chorobą lub macierzyństwem lub benefitami pozapłacowymi. W takim wypadku wynagrodzenie chorobowe dla umowy o pracę należy zaewidencjonować w aplikacji przez tzw. UAT - manualne księgowanie na podstawie sporządzonej listy płac w zewnętrznym systemie kadrowym dedykowanym dla rozliczeń kadrowych.


System Fakturomanii jest programem księgowym, nie jest natomiast dedykowanym programem kadrowym.


Niniejszy wpis został podzielony na kilka tematów:

I. Dokumenty ZUS i PIT;

II. ZUS PUE - składanie dokumentacji przez portal ZUSu;

III. Koniec roku - PIT-11 oraz PIT 4-R.


I. Dokumenty ZUS i PIT

Moduł kadrowy umożliwia generowanie część dokumentów, które przedsiębiorca składa do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty do ZUS widoczne są w rozliczeniu PIT i ZUS każdego miesiąca, w którym zostało wypłacane lub dodane wynagrodzenie. Co do zasady raporty miesięczne, wraz z dokonaniem płatności, składa się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu współpracy.

Więcej informacji o terminach związanych z prowadzeniem sp. z o.o. można odnaleźć w materiale "Obowiązki związane z prowadzeniem sp. z o.o. te podatkowe i prawne".


a) ZUS

Dokumentami możliwymi do wygenerowania między innymi są:

- ZUS DRA,

- ZUS RCA,

- ZUS RZA,

- ZUS ZUA,

- ZUS ZPA,

a ponadto:

- Listy płac,

- Rachunek do umowy zlecenia,

- Rachunek do umowy o dzieło,

- Rachunek do aktu powołania,

- Rachunek do odpłatnych świadczeń niepieniężnych.


b) PIT

Dokumentami możliwymi do wygenerowania z systemu, które składamy w Urzędzie skarbowym po całorocznym rozliczeniu kadrowym są PIT-4R oraz PIT-11. Dokumenty należy przekazać: 

1) Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia stycznia roku następującego po okresie rozliczeniowym (PIT11 oraz PIT-4R), 

2) zaś osobom, z którymi została nawiązana współpraca, do ostatniego dnia lutego - PIT-11. 

Ww. deklaracja dla każdej z osób do pobrania lub wysyłki dostępna będzie w ostatnim widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za dany rok podatkowy, przykładowo, za rok 2022 będą one widoczne w widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za miesiąc grudzień 2022, zatem wyłącznie po pełnym rozliczeniu kadrowym.


Wygenerowania dokumentacji PITowskiej można dokonać postępując zgodnie z "Jak wysyłać deklaracje PIT-11 lub PIT-4R przez e-wysyłki Fakturomanii?".


UWAGA!

System nie umożliwia prowadzenia ewidencji czasu pracy, akt osobowych lub list obecności, w przypadku stosunku pracy bezwzględnie należy pamiętać o ww. obowiązkach.


II. ZUS PUE - składanie dokumentacji przez portal ZUSu

Przy rozliczeniach kadrowych zalecamy Państwu składanie raportów miesięcznych przy pomocy portalu ZUS PUE znajdującym się pod adresem https://www.zus.pl/pue


Z systemu możemy jednak wygenerować techniczne raporty miesięczne ZUS DRA oraz RCA/RZA, których dane można wprowadzić do ww. systemu ZUS. Raporty możemy odnaleźć w module Kadry > Rozliczenia PIT i ZUS > wybieramy dany okres rozliczeniowy > Podgląd > Pobierz.


ZUS PUE jest dosyć wygodnym narzędziem, które jednak niestety zgodnie z informacją z ZUS działa poprawnie wyłącznie w przeglądarkach Mozilla Firefox lub Internet Explorer.


Przy pierwszym składaniu raportów miesięcznych zachęcamy do kontaktu z infolinią ZUS pod numerem 22 560 16 00 (działem dotyczącym płatników składek), na której konsultant Zakładu prawidłowo przeprowadzi Państwa przez procedurę wprowadzania dokumentacji w systemie.


III. Koniec roku - PIT-11 oraz PIT-4R

Dokumentami możliwymi do wygenerowania, które składamy w Urzędzie skarbowym po całorocznym rozliczeniu kadrowym są PIT-4R oraz PIT-11. Dokumenty należy przekazać Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia stycznia roku następującego po okresie rozliczeniowym, co można zrobić przez zlecenie e-wysyłki postępując zgodnie z materiałem "Jak wysyłać deklaracje PIT-11 lub PIT-4R przez e-wysyłki Fakturomanii?".

Osobom, z którymi została nawiązana współpraca PITy należy dostarczyć do ostatniego dnia lutego PIT-11 (wygenerowania takich PITów można dokonać zgodnie z poniższą instrukcją).


1) Gdzie znajdziemy deklarację PIT-11 oraz PIT4R w systemie?

Ww. deklaracja PIT-11 dla każdego z wynagrodzeń do pobrania będzie w ostatnim widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za dany rok, przykładowo, za rok 2020 będą one widoczne w widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za miesiąc grudzień 2020 wyłącznie po pełnym rozliczeniu kadrowym.


W celu wygenerowania ww. dokumentów należy przejść do modułu Kadry, następnie wybrać "Rozliczenia PIT i ZUS", wybrać okresy miesięczne, rok oraz grudzień, na końcu zaś kliknąć "Podgląd".


Po kliknięciu "Podgląd" należy kliknąć "Pobierz", zaś następnie można przystąpić do generowania PIT-11.Właściwymi dokumentami rozliczeniowymi, które należy przekazać do Urzędu Skarbowego są dokumenty oznaczone numerkiem 1 wg. niżej wskazanego zrzutu.


2) Chcemy wydać PIT-11 osobie, jak zaimportować strukturę XML do formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów?

Z uwagi na fakt, że do 2022 r. Ministerstwo posługiwało się przestarzałymi narzędziami zwanymi Formularzami Interaktywnymi, aby wygenerować właściwe deklaracje dla osób z którymi Państwo współpracowali, należało pobrać Formularz oraz XML. Następnie formularz należy otworzyć w zainstalowanym Adobe Readerze (dokument otwarty w przeglądarce niestety nie będzie działał) oraz zaimportować do niego XML.


W jaki sposób zaimportować strukturę XML do Formularza interaktywnego? 

Z uwagi na brak instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo finansów, tutaj z pomocą może przyjść nasz materiał znajdujący się w bazie wiedzy pod adresem "Jak wygenerować e-deklarację, którą można wysłać za pomocą narzędzi Ministerstwa Finansów?".


Pliki pdf oznaczone numerem 2 mają wyłącznie charakter techniczny z uwagi na brak możliwości składania deklaracji do Urzędu Skarbowego w formie papierowej.


UWAGA!

Od deklaracji za rok 2023 należy posłużyć się aplikacją webową na stronie podatki.gov.pl udostępniona dla różnych deklaracji CIT, PIT a począwszy od deklaracji za rok 2022 lub od 2023 r. dla VAT UE po wybraniu "Wypełnij online i podpisz".