Dokument UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu wysłanego poprzez moduł e-wysyłki, można pobrać samodzielnie w formacie PDF korzystając z formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.


Dla plików JPK - Formularz ten znajduje się pod adresem: https://app.fakturomania.pl/static/UPO_v6-0.pdf
Dla pozostałych plików - Formularz ten znajduje się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-pobrac-upo/ 

Po naciśnięciu linku należy:

1. Zapisać dokument na komputerze w formacie PDF,

2. Nacisnąć pobrany plik prawym przyciskiem myszy, 

3. Wybrać z listy rozwijanej "Otwórz za pomocą...",

4. Wybrać program Adobe Reader.


UWAGA: Formularz interaktywny dla UPO należy pobrać koniecznie na dysk komputera - w przeglądarce niestety formularze Ministerstwa nie działają.


W celu wygenerowania dokument UPO należy wprowadzić numer referencyjny do odpowiedniego pola, a następnie kliknąć przycisk “sprawdź status dokumentu”.

Aby uzyskać informacje o numerze referencyjnym dokumentu przekazanego do wysłania Ministerstwu Finansów, należy w widoku E-WYSYŁKA (właściwego dla modułów VAT/CIT/Kadry) kliknąć przycisk "dyskietki" wewnątrz systemowego "pliku UPO".

Dokument pobiera się w formacie txt, można go otworzyć w standardowym notatniku Windows. W pliku tekstowym znajdować się będzie numer referencyjny niezbędny do wygenerowania ww. urzędowego poświadczenia odbioru formacie PDF.