Dokument UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu wysłanego poprzez moduł e-wysyłki, można pobrać samodzielnie w formacie PDF korzystając z formularza udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.


Dla plików JPK - Formularz ten znajduje się pod adresem: https://app.fakturomania.pl/static/UPO_v6-0.pdf
Dla pozostałych plików - Formularz ten znajduje się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/jak-pobrac-upo/ 

Po naciśnięciu linku należy:

1. Zapisać dokument na komputerze w formacie PDF,

2. Nacisnąć pobrany plik prawym przyciskiem myszy, 

3. Wybrać z listy rozwijanej "Otwórz za pomocą...",

4. Wybrać program Adobe Reader.


Aby wygenerować dokument UPO należy wprowadzić numer referencyjny do odpowiedniego pola a następnie kliknąć przycisk “sprawdź status dokumentu”.

Aby uzyskać informacje o numerze referencyjnym dokumentu przekazanego do wysłania Ministerstwu Finansów, należy w widoku E-WYSYŁKA (właściwego dla modułów VAT/CIT/Kadry) kliknąć przycisk pobierania wewnątrz systemowego pliku UPO. W pliku tekstowym znajdować się będzie numer referencyjny niezbędny do wygenerowania ww. urzędowego poświadczenia odbioru formacie PDF.