Obecny system walidacji operacji księgowych jest dosyć złożony oraz skomplikowany. W niektórych przypadkach wymusza on dokonanie operacji, które pozornie wydają się być nieistotne.

Ten restrykcyjny system walidacji służy do zapewniania poprawności danych księgowych oraz Państwa prawidłowości księgowości. Stosując się do zaleceń systemu - unikniemy ewentualnych błędów.


Jedną z najczęściej wykonywanych czynności przez użytkowników jest zatwierdzenie deklaracji VAT za dany okres. Wykonanie tej czynności w systemie Fakturomanii jest wymagane zarówno dla czynnych podatników VAT, jak również tych zwolnionych (jest to techniczne zatwierdzenie w systemie, występujące np: w przypadku importu usług).
 
W tym miejscu celem walidacji jest zapewnienie zgodności VAT przed wyliczeniem CIT. Dla czynnych podatników VAT istotne jest to między innymi ze względu na fakt, że zaokrąglenia VAT są dla firmy przychodem lub kosztem podatkowym, zaś domyślnie zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy podatnik najpóźniej 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym powinien dokonać już w pełni rozliczenia danego okresu.

Z uwagi na powyższe, w przypadku próby zatwierdzenia zaliczki CIT przed rozliczeniem VATu, walidacja nie pozwoli nam na dokonanie tej czynności i wyświetli się panel - jakie czynności trzeba rozliczyć najpierw.