W aplikacji fakturomania możliwe jest generowanie formularzy VAT-UE (dla dokumentów kosztowych, niestety w przypadku sprzedaży należy taki dokument przygotować manualnie, aczkolwiek również są prowadzone prace nad wprowadzeniem pełnej automatyzacji) oraz VAT-27. 


Deklaracje te składa się jedynie w miesiącach, w których występują transakcje o danym charakterze, dostępne są bezpośrednio z modułu deklaracje VAT -> pobierz/e-wysyłka.1) Kwalifikując WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, można wybrać kategorię:


Kategoria

TOWARY HANDLOWE - jeżeli importowane towary przeznaczone są do dalszej odsprzedaży

lub ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - w przypadku pozostałych materiałów przeznaczonych do bieżących celów gospodarczych. 

Podkategoria

Podkategorią w zależności od charakteru transakcji: Towary Handlowe - WNT albo Zużycie Materiałów - WNT

2) Odwrotne obciażenie - terytorium Polski (likwidacja z dniem 1 listopada 2019 r.)


Sprzedaż

W przypadku odwrotnego obciążenia w przypadku faktur sprzedaży należy wybrać odpowiednią stawkę VAT "oo".

Z odwrotnym obciążeniem zazwyczaj będziemy mieli styczność przy działalności typowo budowlanej (np: pręty zbrojeniowe).


Koszt towar/usługa

W przypadku nabycia towaru/usługi z "oo" należy posłużyć się odpowiednią kategorią:


Kategoria towar/materiał

TOWARY HANDLOWE - jeżeli towary przeznaczone są do dalszej odsprzedaży

lub ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - w przypadku pozostałych materiałów przeznaczonych do bieżących celów gospodarczych. 


Podkategoria

Towary/materiały

Podkategorią w zależności od charakteru transakcji będzie Podkategoria: Towary Handlowe - VAT Odwrócony albo Podkategoria: Zużycie Materiałów - VAT Odwrócony


 Usługi:

Kategorią w przypadku odwrotnego obciążenia na terytorium Polski będą Usługi Obce.

Podkategorią zaś będą Usługi Obce - VAT odwrócony.