Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób wygenerować pełnomocnictwa dla pracowników Fakturomanii umożliwiające przekazywanie Państwa deklaracji za pośrednictwem systemu oraz w jaki sposób w Fakturomanii zlecić do przekazania Urzędowi Skarbowemu deklaracje związane z rozliczeniem VATowskim, tj. pliki JPK_V7(M/K) lub VAT_UE.


Dokumentami, które można przekazywać Ministerstwu Finansów bezpośrednio z oraz za pośrednictwem aplikacji są JPK_V7M/K (kiedyś VAT-7), VAT-UE dla transgranicznej dokumentacji kosztowej, CIT-8, PIT-11 oraz PIT-4R.


System dopuszcza jednak przekazywanie również innych deklaracji przez zlecenie manualnej e-wysyłki (za wyjątkiem niektórych dokumentów głównie o charakterze zgłoszeniowym lub aktualizacyjnym (takich jak NIP-8, VAT-R, VAT-26 czy też PCC-3), gdzie taką manualną e-wysyłkę można zlecić postępując zgodnie z tym materiałem.


I. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem Fakturomanii


Deklaracje podatkowe Urzędowi Skarbowemu można przekazywać na dwa sposoby tj.

a) samodzielnie przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów, dla których niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (tutaj tzw. konta organizacji, dla którego należy złożyć specjalny formularz) lub certyfikatu kwalifikowanego (zazwyczaj narzędzia USB zakupionego u dostawcy kluczy wpinanego do portu USB komputera) albo 

b) za pośrednictwem Serwisu Fakturomanii.


Opcja przekazywania deklaracji podatkowych za pośrednictwem serwisu jest opcją dodatkową. W celu rozszerzenia funkcjonalności konta przez dodanie możliwości przekazywania deklaracji za pośrednictwem serwisu należy zgodnie z dalszą instrukcją wykupić pakiet e-wysyłek po czym złożyć pełnomocnictwa generowane z systemu dla pracowników Fakturomanii w Państwa Urzędzie Skarbowym (bez takich umocowań zlecane deklaracje będą bowiem odrzucane, jako przekazywane bez stosownego upoważnienia).


Zgodnie z regulaminem, przekazanie Ministerstwu Finansów deklaracji podatkowych Użytkownika przez Serwis następuje:

a) w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w takim przypadku deklaracja jest przekazywana w następnym dniu roboczym),

b) w terminach podatkowych w przypadku prawidłowo zleconych wysyłek oraz,

c) w 25. dzień miesiąca w przypadku deklaracji dotyczących podatku VAT, chyba że termin wypada w dzień wolny od pracy, w takim przypadku - w następnym dniu roboczym).


Podsumowując dla zlecenia pierwszej wysyłki dokumentu za pośrednictwem Serwisu należy:

1) wykupić pakiet,

2) złożyć wygenerowane z systemu pełnomocnictwa UPL-1 dla dwóch osób w Państwa Urzędzie Skarbowym oraz upewnić się, że umocowanie zostało wpisane przez Urząd Skarbowy do bazy Ministerstwa Finansów (np: telefonicznie następnego dnia),

3) następnie zlecić przekazanie deklaracji,

4) po przetworzeniu danych przez bramkę Ministerstwa Finansów, pobrać UPO.


II. Wykupienie Pakietu


Pierwszym krokiem jest wykupienie dodatkowej funkcjonalności. Możliwość przekazywania deklaracji zostaje udostępniona użytkownikowi po wykupieniu funkcji w module Ustawienia > Płatności > Płatności za e-rozliczenia.


III. UPL-1 Pełnomocnictwo


Drugim krokiem jest złożenie generowanych formularzy UPL-1 tj. upoważnień pracowników serwisu do przekazywania zleconych deklaracji podatkowych w Państwa imieniu. Bez tego dokumentu przekazanie dokumentów nie będzie możliwe.


UWAGA! Pełnomocnictwa zawsze generują się dwa, ma to zagwarantować pewność przekazania Państwa deklaracji na wypadek nieobecności jednej z upoważnionych osób.


Szablony umocowań z systemu generują się praktycznie w pełni uzupełnione, a pobrać je można wybierając "Pobierz UPL-1" oraz "Pobierz instrukcję".Zwracamy uwagę, że po wydrukowaniu pełnomocnictw należy uzupełnić pola, które nie mogą być automatycznie uzupełnione tj.:

a) 41 - okres od którego obowiązuje pełnomocnictwo (w przypadku ograniczenia w czasie należy pamiętać o tym fakcie),

b) 43 - nazwisko, 44 - imię, 45 - funkcja w podmiocie oraz 46 - podpis - tj. dane osoby reprezentującej Państwa podmiot,

c) 55 - data przygotowania pełnomocnictwa.


Następnie uzupełnione formularze należy złożyć w Państwa Urzędzie Skarbowym natomiast skany lub fotokopie dokumentów UPL-1 z pieczątką Urzędu prosimy dostarczyć na info@fakturomania.pl


IV. Jak wysłać deklarację przez e-wysyłkę Fakturomanii? E-wysyłka na przykładzie JPK_V7 lub VAT_UE


W celu zlecenia do przekazania dokumentów VATowskich należy przejść do panelu głównego "Informacje", następnie wybrać moduł "Deklaracje VAT-7", wybrać okresy miesięczne albo kwartalne (w zależności rozliczenia), rok oraz miesiąc/kwartał, na końcu zaś kliknąć "Podgląd".Po wybraniu podglądu, zostaniemy przeniesieni do modułu rozliczenia, w nim na dole strony pojawią się różne opcje, w tym "e-wysyłka", którą należy wybrać.Z podglądu e-wysyłki będą już dostępne deklaracje możliwe do przekazania.